Gezinnen en migratie

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen ijvert voor levensbeschouwelijke dialoog, interculturele ontmoeting en een passende begeleiding voor alle gezinnen, ongeacht hun herkomst of samenstelling. In die zin is diversiteit vaak een thema van onze projecten. De rode draad hierbij is dat wij de impact van levensbeschouwing op gezinsrelaties zien als motivatie en bron van kracht, zonder te vergeten dat onze diverse samenleving ook problemen met zich meebrengt.

Maar diversiteitssensitief werken is ook een houding. Onze kernthema's, gezinnen, relaties en opvoeding, zijn nooit neutraal, in die zin dat ze altijd gelieerd zijn aan levensbeschouwing, cultuur, klasse en tijdsgewricht. Gezinnen zijn divers. Maar ook de onderzoekers hebben diverse achtergronden. Ons bewust zijn van onze eigen positie en begrip voor die van anderen is een grondhouding van ons onderzoek.

Het kenniscentrum heeft een lange traditie wat betreft projecten die actief rekening houden met de diversiteit van gezinnen. We doen bovendien heel wat onderzoek naar de levensomstandigheden van ouders en kinderen uit vluchtelingengezinnen en hoe deze mensen beter kunnen worden ondersteund.

  • We geven eerst enkele voorbeelden van opmerkelijke projecten en publicaties over deze thema's.
  • Daaronder vind je de lijst van lopende projecten, publicaties en activiteiten, en afgeronde projecten in deze onderzoekslijn.

Enkele voorbeelden

Diversi-date

In 2017 werd op de campus voor het eerst ‘Diversi-date’ georganiseerd, een jaarlijks evenement waarbij telkens een honderdtal Brusselse jongeren in een veilig kader nadenken en in dialoog gaan over identiteit en levensbeschouwing.

Gebaseerd op de output van de jongeren hebben we een draaiboek opgesteld dat door andere organisaties of scholen kan worden gebruikt om jongeren met elkaar in dialoog te laten gaan.

Gezinsondersteuning aan moslimgezinnen

Onderzoekers en studenten Gezinswetenschappen hebben samen onderzoek verricht naar de noden van moslimgezinnen op gebied van gezins- en opvoedingsondersteuning en hoe sociaal-culturele organisaties aan die noden tegemoet kunnen komen.

Op basis daarvan maakten we het gender-, cultuur- en levensbeschouwingssensitief vormingspakket 'Verbindend werken met diverse gezinnen'.

Kinderen en gezinnen op de vlucht

Sinds de opvangcrisis naar aanleiding van de oorlog in Syrië hebben we de specifieke noden van gezinnen, kinderen en jongeren, op de vlucht, als centraal thema gesteld in heel wat van onze projecten, steeds gevoerd in co-creatie met de diverse actoren in het werkveld.

We vertrekken van de grote kracht die deze gezinnen vaak kenmerkt. De titel van ons eerste project, ‘Veerkracht ondersteunen bij ouders en kinderen van vluchtelingengezinnen’ (2017-2019) spreekt voor zich. We ontwikkelden ook een methodiek om in dialoog te gaan met kinderen en jongeren met een vluchtverhaal: 'Wortelen in nieuwe aarde'. Tot vandaag zijn de bijscholingen om hiermee te leren werken, gewild en populair.

 

Islamitische visies op relaties en opvoeding

Het lijkt nu lang geleden, maar gedurende twee decennia hebben we een driedaagse bijscholing aangeboden over 'islamitische visies op relaties en opvoeding', een reeks waarin we zoveel mogelijk deskundigen aan het woord lieten die zelf een moslimachtergrond hadden. 

In 2019-2020 werd, als uitloper hiervan, een opleiding over ‘Islamic Counseling’ aangeboden op onze campus.

rode rand