Summer School on topics related to refugee children and families in Europe

Sinds 2018 organiseren we bij het einde van het academiejaar een zomercursus op onze campus. Het centrale thema heeft steeds te maken met de opvang en begeleiding van gezinnen en kinderen op de vlucht, en hoe we die kunnen verbeteren.

Summer School 2024: ‘Transnational Family Dynamics in Europe’ - Transnational childhoods

Gezinnen die geografisch verspreid zijn door economische of gedwongen migratie; gezinnen waarin een lid bijna continu in het buitenland werkt; gezinnen waarin een (meestal) jongere voor langere tijd in het buitenland woont voor studie of stage,... Het is duidelijk dat de realiteit van transnationale gezinnen zeer verschillend is.

In 2024 vindt de summer school plaats van maandag 24 juni tot woensdag 3 juli. Het programma is opgebouwd uit een mix van lectures, workshops en organisatiebezoeken.  

Je kan deelnemen aan de volledige summer school of je aanmelden voor de sessie(s) van jouw keuze. Inschrijven kan binnenkort.

Meer weten

Summer school TraFaDy

Edities van de vorige jaren

2023

Sinds 2023 is de organisatie van de summer school onderdeel van het COST-netwerk: Transnational family dynamics in Europe. Het deelnemersaantal breidde daardoor een stuk uit. We ontvingen niet alleen Europese bezoekers, maar ook deelnemers uit niet-Europese landen vonden de weg naar Schaarbeek.  

Meer informatie over COST kan je terugvinden via https://transnational-families.eu/. 

2020-2022

Na twee jaar onderbreking door de covid-pandemie konden we in 2022 opnieuw onze summer school organiseren, van maandag 27 juni tot vrijdag 8 juli. Studenten en sprekers uit binnen- en buitenland kwamen inzichten en ervaringen uitwisselen over het begeleiden van mensen met een vluchtverhaal. Ook professionals uit het werkveld konden deelnemen aan bepaalde onderdelen van het programma.

Voor deze editie hadden we 22 deelnemers: negen studenten Gezinswetenschappen, een student Sociaal Werk, zes Duitse studenten, vijf Amerikaanse studenten en een Turkse.

Gezinnen die geografisch verspreid zijn door economische of gedwongen migratie; gezinnen waarin een lid bijna continu in het buitenland werkt; gezinnen waarin een (meestal) jongere voor langere tijd in het buitenland woont voor studie of stage,... Het is duidelijk dat de realiteit van transnationale gezinnen zeer verschillend is.

2019

In de zomer van 2019 organiseerden we voor de tweede maal een zomercursus op onze campus, deze keer in samenwerking met University of Applied Sciences and Arts (Fachhochschule) Dortmund, Grupo de Investigación en Psicología Comunitaria of the Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en Platform Kinderen op de vlucht / La Plate-forme Mineurs en exil, en met steun van de Vlaamse universiteiten en hogescholen raad.

Thema was dit jaar ‘Refugee children and families in Europe, social work and counseling’. Gespreid over een zestal dagen konden de 30 deelnemers uit Turkije, Duitsland, Spanje, Bulgarije, Tsjechië, Bosnië-Herzegovina en België diverse lezingen en workshops volgen. Voor en na de lezingen en workshops, onder meer rond digital storytelling, werd in kleine groepjes gewerkt rond een concrete vraag van een hulpverleningsorganisatie. Op het eind van de Summer School stelden de studenten hun projectwerk aan elkaar voor op een marktdag. De voertaal was Engels. 
Studenten konden 3 ECTS-punten halen door het hele programma te volgen en na afloop een paper te schrijven.

In 2019 was er een vervolgluik in Duitsland: 11 Odisee-studenten namen in september 2019 deel aan de Autumn school ‘Cosmopolitan Worlds’ aan de Fachhochschule in Dortmund.

2018

In de zomer van 2018 organiseerde het kenniscentrum in samenwerking met vijf partners (University of Applied Sciences and Arts (Fachhochschule) Dortmund, Pontificia Universidad Católica del Perú, het VN-Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen (UNHCR) en het Platform Kinderen op de vlucht/La Plate-forme Mineurs en exil) voor het eerst een zomercampus. Thema was de ondersteuning van vluchtelingengezinnen en –kinderen. De deelnemers kregen een stevige theoretische basis via lezingen en workshops, aangevuld met werkbezoeken aan organisaties die met vluchtelingengezinnen werken.

Het programma bestond uit vier modules, waarbij studenten die het hele programma volgden, een certificaat konden behalen. Professionals en andere geïnteresseerden konden ook intekenen voor een module of een bepaalde lezing. De voertaal was Engels.

Team:

De Summer School wordt gecoördineerd door Merel Van Hove.