Wat we doen

 

Vanuit het perspectief van gezinnen: 

  • voeren we praktijkgericht, beleidsvoorbereidend en - adviserend wetenschappelijk onderzoek uit, dat vaak resulteert in concrete tools waar onze partners, werkveld en beleid mee aan de slag kunnen; 
  • doen we aan maatschappelijke dienstverlening, in interactie met het werkveld. We maken deel uit van adviesraden en werkgroepen, we geven lezingen, vormingen en bijscholingen, we begeleiden trajecten en zetten projecten op, we staan de pers te woord; 
  • stimuleren we het debat over gezinnen, relaties en opvoeding via publicaties en evenementen. 

We doen dat op een divers-sensitieve en actief pluralistische manier.  

Met wie?

Vaak doen we ons onderzoek in nauwe samenwerking met diverse opleidingen van Odisee, in het bijzonder met Gezinswetenschappen en Psychosociale Gerontologie. We streven naar een multidisciplinaire benadering van gezinnen.  

Als co-hogeschool werken we in een sfeer van openheid en overleg actief samen met partners in het werkveld en in het middenveld, met als doel elkaar te versterken. 

Voor wie?

Onze voornaamste doelgroepen zijn:  

  • social professionals die zich dagelijks inzetten voor gezinnen en die we daarbij willen ondersteunen; 
  • organisaties uit het werkveld en het middenveld die opkomen voor de belangen van gezinnen en die we daarbij willen versterken; 
  • diverse overheden die beleid voor gezinnen ontwikkelen en die we daarbij willen adviseren. 
Aula Mimosa