Wat ons drijft

Ons motto:

Vanuit de kracht van gezinnen de verbinding tussen individuen en samenleving versterken.

 

Gezinnen zijn de eerste context waarbinnen mensen zich ontwikkelen, als individu en als burger. Je gezin van herkomst bepaalt in grote mate de kansen die je krijgt.

  • Wij streven naar een samenleving die op rechtvaardige wijze alle gezinnen de beste kansen geeft.

Gezinnen zijn divers qua samenstelling, achtergrond en levensbeschouwing.

  • Wij streven naar een omkadering van gezinnen die vertrekt vanuit hun kracht en die waakt over de basisrechten van elk gezinslid.

Gezinnen zijn dynamisch en nemen in verschillende levensfasen voortdurend nieuwe rollen op (bv. bij de overgang van partnerschap naar ouderschap, of de zorg voor ouders en kleinkinderen). Ze krijgen te maken met uitdagingen in uiteenlopende maatschappelijke domeinen: van kinderopvang en onderwijs, tot arbeidsmarkt en ouderenzorg.

  • Wij streven ernaar om op alle domeinen het perspectief van gezinnen centraal te stellen en aandacht te vragen voor hun vragen en behoeften. Wij vragen extra aandacht voor gezinnen die leven in precaire omstandigheden.

Gezinnen zijn sterk maar ook kwetsbaar. De moeilijkheden waarmee ze af te rekenen krijgen, zijn heel divers van aard en kunnen een grote impact hebben op hun welbevinden en ontwikkelingskansen.

  • Wij geloven in de motivatie van ouders en kinderen om zich in te zetten voor het functioneren en het welbevinden van elk gezinslid.
Campus Schaarbeek gevel