Opvoedings- en gezinsondersteuning

Opvoedingsondersteuning en gezinsondersteuning zijn centrale thema's van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen. Het onderzoek is praktijkgericht en gebeurt op vraag van en in nauwe samenwerking met verschillende organisaties in het werkveld. Het kenniscentrum tracht de behoeften van ouders in het vizier te krijgen en het aanbod van de hulpverlening daarop af te stemmen. Het helpt ook het bereik van deze organisaties te vergroten.

  • We geven eerst enkele voorbeelden van opmerkelijke projecten en publicaties over deze thema's.
  • Daaronder vind je de lijst van lopende projecten, publicaties en activiteiten, en afgeronde projecten in deze onderzoekslijn.