Gezins- en partnerrelaties

Partnerrelaties en hun dynamiek zijn belangrijke onderzoeksthema’s. In de praktijk van gezinsbegeleiding kan je ouderschap immers niet los zien van de partnerrelatie. Een positieve beleving van de partnerrelatie gaat samen met een positieve beleving van de opvoeding. Maar partnerrelaties zijn vandaag zeer divers en meer dan vroeger onderhevig aan veranderingen. Ons onderzoek speelde de voorbije jaren in op allerlei ontwikkelingen in de samenleving en in het werkterrein van de ondersteuning van partnerrelaties.

We hebben ook aandacht voor andere gezinsrelaties. De verhouding tussen broers en zussen bijvoorbeeld, ook wel brussen of siblings genoemd, is essentieel in ieders leven, maar blijft vaak onderbelicht in beleid en onderzoek. Ook de verhoudingen tussen de generaties zijn vaak onderwerp van onze actviteiten.

  • We geven eerst enkele voorbeelden van opmerkelijke projecten en publicaties over deze thema's.
  • Daaronder vind je de lijst van lopende projecten, publicaties en activiteiten, en afgeronde projecten in deze onderzoekslijn.

Enkele voorbeelden

Broer of zus, de match van je leven. Fairness in siblingrelaties.

Broers en zussen, kortweg 'siblings', dat zijn relaties voor het leven. Soms zijn ze de beste vrienden, soms komt er afstand in hun relatie, toch blijven ze voor altijd met elkaar verbonden. Vreemd genoeg krijgt deze unieke gezinsrelatie maar weinig aandacht in beleid, hulpverlening of onderzoek. In dit boek zetten we de schijnwerpers op de 'fairness' in deze relatie.

Donderdag date-dag

In 2016 lanceerde de Vlaamse overheid de campagne ‘Donderdag date-dag’, om relaties en relatieproblemen bespreekbaar te maken. Wij evalueerden deze campagne, samen met studenten van de opleiding Gezinswetenschappen.

Jongeren over de scheiding van hun ouders

Wanneer partners scheiden, dan heeft dit onmiskenbaar een grote impact op alle gezinsleden. In samenwerking met de organisatie Awel, een organisatie die jongeren met vragen over diverse thema’s ondersteunt,  deden we onderzoek naar de problemen die kinderen en jongeren ervaren in een scheiding, hoe ze met die problemen omgaan en bij welke steunpunten ze terechtkunnen. Vanuit dit onderzoek deden we aanbevelingen aan ouders, de hulpverlening, het onderwijsveld en beleidsmakers.

Grootouders met een ernstig ziek kleinkind

Als een kind ernstig of langdurig ziek wordt, heeft dit een impact op de hele familie, in de eerste plaats op de ouders, broers en zussen (brussen) en grootouders. Alle familieleden kampen in dergelijke crisissituaties met onzekerheden en zijn tegelijkertijd ook elkaars belangrijkste steunpilaar. Met het project Kadet ontwikkelen we een intergenerationele ondersteuningstool voor grootouders en brussen.

Even met twee

Kleine kinderen zijn een uitdaging voor de partnerrlatie, dat is een understatement. Daarom voerden de Gezinsbond en het departement Welzijn in 2021 een actie om de campagne 'Tijd voor je relatie' onder de aandacht te brengen van jonge ouders.