Partners in tijden van ouderschap

Als partners ouders worden, verandert hun relatie, onherroepelijk. En ze blijft veranderen, want ook gezinnen evolueren voortdurend. Welke uitdagingen brengt dat met zich mee voor hulpverlening en beleid?

Ouders en relaties in gezinnen vandaag

Als partners ouders worden, verandert hun relatie, onherroepelijk. En ze blijft veranderen, want ook gezinnen evolueren voortdurend. Welke uitdagingen brengt dat met zich mee voor hulpverlening en beleid?

 

Partners en/of ouders?

Gezinnen in Vlaanderen zijn de voorbije decennia sterk geëvolueerd. Naast biologisch ouderschap is er vandaag sprake van co-ouderschap, stiefouderschap en afstandsouderschap. Meer dan vroeger wonen partners ongehuwd samen, gaan partners uit elkaar en kunnen partnerrelaties elkaar opvolgen. Minder dan vroeger zijn partnerschap en ouderschap eenduidig met elkaar verbonden.

Hoe zien partnerrelaties van ouders er vandaag uit, en welke nieuwe uitdagingen brengt dat voor ouders mee? Hoe gaan professionals om met de partnerrelaties van de ouders die ze ondersteunen? Welke vragen brengt dat mee voor een Vlaams en lokaal beleid inzake relatieondersteuning?

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee) publiceerde hierover het boek ‘Partners in tijden van ouderschap. Ouders en relaties in gezinnen vandaag’ en organiseerde samen met EXPOO en Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) de gelijknamige studiedag op 15 mei 2018, waar onder meer het boek werd voorgesteld.

>> Het boek bestellen kan via mail, het kost 25 euro (BTW inbegrepen) + 4,5 euro verzendingskosten (binnen België)

>> Lees hier het persoverzicht n.a.v. de Dag van het Gezin en de publicatie.

 

Inhoud

Inleiding

1. Partnerschap en ouderschap in gezinnen vandaag - Dirk Luyten en Kathleen Emmery

 

Deel 1 Hoe zien partnerrelaties van ouders er vandaag uit?

2. Partnerschap en ouderschap in het Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Martine Corijn

3. Wie hoort bij het gezin? - Veerle Audenaert

4. Ouders en hun partnerrelaties in Vlaanderen - Inge Pasteels en Kathleen Emmery

5. Juridisch laveren tussen ouderschap en partnerrelaties - Elisabeth Adriaens

 

Deel 2 Welke uitdagingen zijn er voor partnerrelaties in de context van ouderschap?

6. Beleving van de partnerrelatie en de opvoeding bij gezinnen in Vlaanderen - Kathleen Emmery, Inge Pasteels, Diederik Vancoppenolle en Geraldine Dupont

7. Partnerschap en ouderschap in donorgezinnen - Elia Wijverkens en Hanna Van Parys

8. De transitie naar het ouderschap: veranderingen in de partnerrelatie - Esther Kluwer

9. Ouderschap en relatiekwaliteit in nieuw samengestelde gezinnen - Sofie Vanassche, An Keppens en Liesbet De Lepeleire

10. Kinderen en jongeren over hun ouders als partners en opvoeders - Kim Bastaits en Claire Wiewauters

 

Deel 3 Met welke uitdagingen worden voorzieningen en professionals geconfronteerd?

11. Evoluties en trends in het relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen - Dirk Luyten en Ludo Serrien

12. Gebruik van relatie- en opvoedingsondersteuning in Vlaamse gezinnen - Kathleen Emmery, Inge Pasteels, Diederik Vancoppe-nolle en Geraldine Dupont

13. Belevingsonderzoek relatieondersteuning - Ine Van Elskens

14. Ondersteuning van aanstaande ouders en versterking van de samenwerkingsrelatie - Carolien Gravesteijn

15. Ondersteunen van partnerrelaties en ouderschap - Ingangen vanuit de opleiding Gezinswetenschappen - Joris Dewispelaere

 

Deel 4 Welke uitdagingen zijn er inzake relatieondersteuning van ouders? 

Synthese en besluiten - Dirk Luyten en Kathleen Emmery 

cover boek ouders en partners

Meer info

Dit boek maakt deel uit van de reeks 'Gezinnen, Relaties en Opvoeding' bij uitgeverij Garant. Het is tevens deel van een jaarlijkse traditie: ieder jaar publiceren we een overzicht van het beleid ten aanzien van gezinnen en dit op verschillende niveaus. Voor een van de beleidsdomeinen maken we telkens een diepgaander analyse. De resultaten worden gepubliceerd en stellen we telkens voor op de Internationale Dag van het Gezin op 15 mei.

>> Meer weten over ons onderzoek over gezinsbeleid

>> Het boek bestellen kan via mail, het kost 25 euro (inclusief BTW) + 4,5 euro verzendingskosten (binnen België)