Nice to know

Onze medewerkers en onderzoekers zijn actief op heel wat fronten: op conferenties, werkbezoeken, in de media en heel wat 'varia'.

Hier vind je een overzicht van het belangrijkste, leukste of meest merkwaardige nieuws uit ons team: 'Nice to know'!

Heb je een medewerker of onderzoeker gespot in de media of op een event, en je vindt het hier nog niet terug? Geef ons dan zeker een seintje!

TT Gedeeld ouderschap coverbeeld

Fototentoonstelling, aangevuld met docufilm en kijkwijzer

Hoe denken moeders, vaders en kinderen in een kwetsbare positie zelf over 'gelijkwaardig ouderschap’? De fototentoonstelling 'Gedeeld en betrokken ouderschap in beeld' brengt hun perspectief in beeld en is nog tot eind maart 2024 op campus Schaarbeek te bezoeken, daarna gaat de tentoonstelling 'on tour':

  • in het voorjaar van 2024 zal ze te bezoeken zijn in Gistel, Aarschot, Herent en Ninove;
  • in het najaar 2024 houdt ze al zeker halt in Aalst en Leuven.

Je kan deze tentoonstelling gratis ontlenen in jouw organisatie.

De bijhorende docufilm en de begeleidende kijkwijzer laten je bovendien toe om hier met jouw doelpubliek over in gesprek te gaan.

Meer weten

Jaarboek Armoede

Ben je beter af als Oekraïense vluchteling dan als asielzoeker?

In het nieuwe Jaarboek Armoede en Ongelijkheid schreven enkele Odisee-onderzoekers en docenten een hoofdstuk over de ongelijke behandeling van Oekraïense en andere mensen op de vlucht. Of hoe het huidige asielbeleid de meest schrijnende vorm van armoede, dakloosheid, in de hand werkt... Ook De Standaard van 12/12 besteedde aandacht aan dit hoofdstuk.

Je kan het Jaarboek Armoede en Ongelijkheid gratis downloaden

Opgroencongres

Congres Opgroeien

Op het  Congres Opgroeien was ons Kenniscentrum opnieuw goed vertegenwoordigd:

Heb je het gemist? Of wil je alles nog eens overlopen? Je vindt de Aftermovie en heel wat bijdragen op opgroeiencongres.be. Alle inzichten en verhalen worden nog gebundeld in een online magazine dat in januari 2024 uitkomt.

schakels

Hoe zal een 'geïntegreerd gezins- en jeugdhulpbeleid' eruit zien?

Wat staat er in het voorontwerp van decreet over 'de organisatie van een geïntegreerd gezins- en jeugdhulpbeleid', dat op 17/11 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd?

Onderzoeker Gianni Loosveldt zocht het voor ons uit en formuleert er in zijn rapport ook enkele bedenkingen bij. Daarmee bouwt hij verder op de analyses en debatten die we organiseerden tijdens onze studiedag ‘Bijschakelen met Vroeg en Nabij’ op 15 februari 2023.
 

megafoon

Drie nieuwe projecten starten in 2024 

Bondgenotenproject in Brussel 

Samen met heel wat lokale partners willen we van basisschool Balder in Sint-Gillis een echte 'warme school' maken, die de leer- en levenskansen van de kinderen vergroot. We bouwen verder op onze eigen expertise en op buurtgerichte projecten en samenwerkingsverbanden die al lopen in deze wijk vlak bij het Zuidstation. 

Erasmus+-project 'Cohousilience'  

Onder deze treffende titel gaan experimenteren met cohousing als innovatieve praktijk voor de versterking van kwetsbare gezinnen. Partnerlanden zijn Griekenland, Italië, Spanje, Frankrijk, Portugal en België. Wij zullen vooral de impact van dit project in kaart brengen. 

Wat willen gezinnen? 

Welke ondersteuning willen gezinnen zelf? Wat werkt voor hen en wat niet, vooral als ze belangrijke transities of sleutelmomenten meemaken? Samen met de Gezinsbond gaan we in 2024 rond de tafel zitten met tientallen gezinnen met kinderen van 0 tot 14 jaar. We willen van gezinnen zelf horen welke oplossingen zij graag willen. Studenten Gezinswetenschappen werken mee aan de bevraging van de gezinnen. 

dagvdwet

Dag van de Wetenschap

Op de Dag van de Wetenschap, op 26/11/23 in Muntpunt, had Kathleen Emmery een infostand. Er kwamen verschillende gezinnen langs om de gesprekstools van ons project vaderen.be te testen. Er liepen ook heel wat vaders gewoon even aan; ook zij kregen de nodige info mee.

COST

COST-netwerk over transnationale gezinsdynamieken in Istanbul

Eind november woonden Mieke Schrooten, Jos Sterckx en Merel Van Hove de tweede general meeting van het COST-netwerk over transnationale gezinsdynamieken bij in Istanbul.

Naast heel wat kennisuitwisseling, werd er ook gebrainstormd over het programma van onze summer school, dat in 2024 focust op de (ondersteuning van) kinderen in transnationale gezinnen.

gaza-betoging

Oorlog in Gaza: ‘Wat daar gebeurt, heeft hier impact’

Hoe komt het conflict tussen Israël en Palestina binnen bij de dagelijkse praktijk van het sociaal werk? Soms zeer heftig, schrijft onderzoeker Pascal Debruyne in Sociaal.Net. "Het is belangrijk dat sociaal werk de kant kiest van de slachtoffers, met mensenrechten als kompas”, luidt zijn pleidooi.

"Een straf project met impact", dat is De Stuyverij, volgens Trends die op 25/10 de Trends Impact Awards voor 'Veerkracht' uitreikte aan deze coöperatie.
Daar mogen we ook één pluimpje van op onze hoed steken want Joris Dewispelaere en Bo Fagardo werkten vanuit het Kenniscentrum Gezinswetenschappen intensief mee aan dit project door bestaande 'Stuyfplekken' nog toegankelijker maken en er nieuwe bij te creëren. Proficiat aan de medewerkers van De Stuyverij en al hun partners!
Trends, 25/10/23
Stuyverij

Samen met je netwerk gezinnen ondersteunen: hoe en wat?

Op 20/11/23 waren Simonne Vandewaerde en Kristien Nys op vraag van verschillende werkveldactoren uit Gent-Scheldekracht te gast in Gent. Ze deelden er hun inzichten en praktijkervaringen over hoe je vanuit een netwerk gezinnen op een toegankelijke en werkbare manier kan ondersteunen  

En ja, dan kom je vaak een Gezinswetenschapper tegen, zoals hier Isabelle Coppens!

Meer weten over dit event

simonne