Nice to know

Onze medewerkers en onderzoekers zijn actief op heel wat fronten: op conferenties, werkbezoeken, in de media en heel wat 'varia'.

Hier vind je een overzicht van het belangrijkste, leukste of meest merkwaardige nieuws uit ons team: 'Nice to know'!

Heb je een medewerker of onderzoeker gespot in de media of op een event, en je vindt het hier nog niet terug? Geef ons dan zeker een seintje!

TT Gedeeld ouderschap coverbeeld

Fototentoonstelling, aangevuld met docufilm en kijkwijzer

Hoe denken moeders, vaders en kinderen in een kwetsbare positie zelf over 'gelijkwaardig ouderschap’? De fototentoonstelling 'Gedeeld en betrokken ouderschap in beeld' brengt hun perspectief in beeld en is nog tot eind maart 2024 op campus Schaarbeek te bezoeken, daarna gaat de tentoonstelling 'on tour':

  • in het voorjaar van 2024 zal ze te bezoeken zijn in Gistel, Aarschot, Herent en Ninove;
  • in het najaar 2024 houdt ze al zeker halt in Aalst en Leuven.

Je kan deze tentoonstelling gratis ontlenen in jouw organisatie.

De bijhorende docufilm en de begeleidende kijkwijzer laten je bovendien toe om hier met jouw doelpubliek over in gesprek te gaan.

Meer weten

kind zijn in een asielcentrum uitsnede

Working Paper 'Wat asielzoekers en opvangmedewerkers delen'

Wonen in de vaak precaire residentiële setting van een asielcenrum heeft een grote impact op de bewoners, maar evengoed op hun begeleiders. 

In de Working Paper 'Wat asielzoekers en opvangmedewerkers delen' voor de Associatiewerkgroep ‘Sociaalwerkonderzoek’ KU Leuven (2024) analyseren Katja Fournier, Kaat Van Acker & Dirk Geldof hoe sociaal werkers in de vaak precaire residentiële settings zich moeten verhouden tot het onrecht waarmee ze dagelijks te maken krijgen en waarvan ze deel uitmaken. Ze vragen meer aandacht hiervoor in intervisie en supervisie.

 

Barbara

In gesprek ‘geraakt’ over betrokken ouderschap op Opgroeienfestival

Op het Opgroeienfestival van 8 december 2023 presenteerde Barbara Dergent, ondertussen afgestudeerde studente Gezinswetenschappen, ons onderzoek over betrokken ouderschap, waar ze aan meewerkte in het kader van haar bachelorproef (olv Philippe Noens).

Het traject van ons onderzoek staat uitvoerig beschreven in de kennis-toolbox van Opgroeien, waar je ook Barbara's presentatie kan vinden.

schakels

Hoe zal een 'geïntegreerd gezins- en jeugdhulpbeleid' eruit zien?

Wat staat er in het voorontwerp van decreet over 'de organisatie van een geïntegreerd gezins- en jeugdhulpbeleid', dat op 17/11 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd?

Onderzoeker Gianni Loosveldt zocht het voor ons uit en formuleert er in zijn rapport ook enkele bedenkingen bij. Daarmee bouwt hij verder op de analyses en debatten die we organiseerden tijdens onze studiedag ‘Bijschakelen met Vroeg en Nabij’ op 15 februari 2023.

 

megafoon

Drie nieuwe projecten starten in 2024 

Bondgenotenproject in Brussel 

Samen met heel wat lokale partners willen we van basisschool Balder in Sint-Gillis een echte 'warme school' maken, die de leer- en levenskansen van de kinderen vergroot. We bouwen verder op onze eigen expertise en op buurtgerichte projecten en samenwerkingsverbanden die al lopen in deze wijk vlak bij het Zuidstation. 

Erasmus+-project 'Cohousilience'  

Onder deze treffende titel gaan experimenteren met cohousing als innovatieve praktijk voor de versterking van kwetsbare gezinnen. Partnerlanden zijn Griekenland, Italië, Spanje, Frankrijk, Portugal en België. Wij zullen vooral de impact van dit project in kaart brengen. 

Wat willen gezinnen? 

Welke ondersteuning willen gezinnen zelf? Wat werkt voor hen en wat niet, vooral als ze belangrijke transities of sleutelmomenten meemaken? Samen met de Gezinsbond gaan we in 2024 rond de tafel zitten met tientallen gezinnen met kinderen van 0 tot 14 jaar. We willen van gezinnen zelf horen welke oplossingen zij graag willen. Studenten Gezinswetenschappen werken mee aan de bevraging van de gezinnen. 

dagvdwet

Dag van de Wetenschap

Op de Dag van de Wetenschap, op 26/11/23 in Muntpunt, had Kathleen Emmery een infostand. Er kwamen verschillende gezinnen langs om de gesprekstools van ons project vaderen.be te testen. Er liepen ook heel wat vaders gewoon even aan; ook zij kregen de nodige info mee.

COST

COST-netwerk over transnationale gezinsdynamieken in Istanbul

Eind november woonden Mieke Schrooten, Jos Sterckx en Merel Van Hove de tweede general meeting van het COST-netwerk over transnationale gezinsdynamieken bij in Istanbul.

Naast heel wat kennisuitwisseling, werd er ook gebrainstormd over het programma van onze summer school, dat in 2024 focust op de (ondersteuning van) kinderen in transnationale gezinnen.

gaza-betoging

Oorlog in Gaza: ‘Wat daar gebeurt, heeft hier impact’

Hoe komt het conflict tussen Israël en Palestina binnen bij de dagelijkse praktijk van het sociaal werk? Soms zeer heftig, schrijft onderzoeker Pascal Debruyne in Sociaal.Net. "Het is belangrijk dat sociaal werk de kant kiest van de slachtoffers, met mensenrechten als kompas”, luidt zijn pleidooi.

"Een straf project met impact", dat is De Stuyverij, volgens Trends die op 25/10 de Trends Impact Awards voor 'Veerkracht' uitreikte aan deze coöperatie.
Daar mogen we ook één pluimpje van op onze hoed steken want Joris Dewispelaere en Bo Fagardo werkten vanuit het Kenniscentrum Gezinswetenschappen intensief mee aan dit project door bestaande 'Stuyfplekken' nog toegankelijker maken en er nieuwe bij te creëren. Proficiat aan de medewerkers van De Stuyverij en al hun partners!
Trends, 25/10/23
Stuyverij

Samen met je netwerk gezinnen ondersteunen: hoe en wat?

Op 20/11/23 waren Simonne Vandewaerde en Kristien Nys op vraag van verschillende werkveldactoren uit Gent-Scheldekracht te gast in Gent. Ze deelden er hun inzichten en praktijkervaringen over hoe je vanuit een netwerk gezinnen op een toegankelijke en werkbare manier kan ondersteunen  

En ja, dan kom je vaak een Gezinswetenschapper tegen, zoals hier Isabelle Coppens!

Meer weten over dit event

simonne