COST - Transnational Family Dynamics in Europe (NL)

Looptijd
/
Financiering
European Cooperation in Science and Technology (COST)

In dit project brengen we onderzoekers, beleidsmakers, sociaal werkers en anderen samen om kennis uit te wisselen over transnationale familiedynamieken en beleids- en praktijkgerichte aanbevelingen te formuleren.

De bedoeling is om het wetenschappelijk en beleidsmatig inzicht in de dynamieken in en rondom transnationale families te verdiepen en te verbreden.

English version

mozaïek van mensen

Het hoofddoel van deze COST Actie is het wetenschappelijk inzicht in transnationale gezinnen te verdiepen en te verbreden door internationale en multidisciplinaire kennisuitwisseling en innovatie in onderzoek, beleid en praktijk te stimuleren.

De actie streeft naar kennisuitwisseling en - ontwikkeling over transnationale families uit verschillende landen en disciplines en concrete aanbevelingen naar beleid en praktijk.

Om dit te bereiken werken we in verschillende thematische werkgroepen:

  1. Gezinsvorming binnen transnationale gezinnen in een mondiaal en digitaal tijdperk
  2. Integratie van het perspectief van kwetsbare kinderen en jongeren in welzijn en beleid
  3. Sociale rechten en sociale bescherming van transnationale gezinnen
  4. Gezondheid en welzijn van transnationale gezinnen
  5. Methodologische kwesties in onderzoek naar en gegevensverzameling omtrent transnationale families
  6. De impact op beleid en praktijk

Van 22 tot 24 februari  2023 woonden Mieke Schrooten, Jos Sterckx en Merel Van Hove de eerste ‘general meeting’ bij van het COST-netwerk over transnationale gezinsdynamieken, in Dürres (Albanië).

Op 30 oktober 2023 verzamelde TraFaDy een groep deskundigen om de huidige voorstellen voor het nieuwe migratie- en asielpact van de EU te analyseren en de mogelijke gevolgen voor transnationale gezinnen te bespreken. De workshop werd gehouden in een hybride format bij de Vereniging van Duitse Gezinsorganisaties in Berlijn en omvatte zowel TraFaDy als externe deskundigen. Het rapport van de bijeenkomst met een overzicht van de input, de discussies en de eerste bevindingen is ter inzage op de projectwebsite.

Maak kennis met de werkgroepleden

De Odisee-collega’s zijn lid van deze werkgroep:

Mieke Schrooten (voorzitter); Jos Sterckx; Liesbeth Naessens; Joris Dewispelaere; Pascal Debruyne; Kaat Van Acker; Dirk Geldof; Mieke Groeninck; Kathleen Emmery; Merel Van Hove; Miet Timmers

Interesse?

Aansluiten bij COST

Hoe kunt u zich aanmelden om deel uit te maken van het netwerk? Ontdek het hier.