COST - Transnational Family Dynamics in Europe (NL)

Looptijd
/
Financiering
European Cooperation in Science and Technology (COST)

In dit project brengen we onderzoekers, beleidsmakers, sociaal werkers en anderen samen om kennis uit te wisselen over transnationale familiedynamieken en beleids- en praktijkgerichte aanbevelingen te formuleren.

De bedoeling is om het wetenschappelijk en beleidsmatig inzicht in de dynamieken in en rondom transnationale families te verdiepen en te verbreden.

English version

mozaïek van mensen

Het hoofddoel van deze COST Actie is het wetenschappelijk inzicht in transnationale gezinnen te verdiepen en te verbreden door internationale en multidisciplinaire kennisuitwisseling en innovatie in onderzoek, beleid en praktijk te stimuleren.

De actie streeft naar kennisuitwisseling en - ontwikkeling over transnationale families uit verschillende landen en disciplines en concrete aanbevelingen naar beleid en praktijk.

Om dit te bereiken werken we in verschillende thematische werkgroepen:

  1. Gezinsvorming binnen transnationale gezinnen in een mondiaal en digitaal tijdperk
  2. Integratie van het perspectief van kwetsbare kinderen en jongeren in welzijn en beleid
  3. Sociale rechten en sociale bescherming van transnationale gezinnen
  4. Gezondheid en welzijn van transnationale gezinnen
  5. Methodologische kwesties in onderzoek naar en gegevensverzameling omtrent transnationale families
  6. De impact op beleid en praktijk

Maak kennis met de werkgroepleden

De Odisee-collega’s zijn lid van deze werkgroep:

Mieke Schrooten (voorzitter); Jos Sterckx; Liesbeth Naessens; Joris Dewispelaere; Pascal Debruyne; Kaat Van Acker; Dirk Geldof; Mieke Groeninck; Kathleen Emmery; Merel Van Hove; Miet Timmers

Interesse?

Aansluiten bij COST

Hoe kunt u zich aanmelden om deel uit te maken van het netwerk? Ontdek het hier.