Onderwijs versterken

In de hedendaagse kenniseconomie is levenslang leren een belangrijk gegeven. Kwetsbare groepen vinden echter moeilijk toegang tot levenslang leren. Vooral bij mensen in een sociaaleconomisch zwakkere positie en/of met een migratieachtergrond ligt de participatiegraad laag. 

In nauwe samenwerking met de opleiding Gezinswetenschappen hebben we enkele initiatieven ontwikkeld om de participatie en sociale inclusie van kwetsbare studenten in het onderwijs te versterken.