Methoden om inclusie in levenslang leren en werk te verbeteren

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Methoden om inclusie in levenslang leren en werk te verbeteren

Dit project werkt aan een tool om kwetsbare groepen in levenslang leren beter te begeleiden en te ondersteunen.

Vision 2020

In een eerste fase van het project wordt de huidige situatie geanalyseerd. Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen organiseert daartoe focusgroepen om sterktes en zwaktes in de begeleiding en ondersteuning van studenten in een kwetsbare situatie binnen de opleiding gezinswetenschappen (volwassenentraject) in kaart te brengen.

De Franse partnerorganisatie analyseert voor verschillende groepen van studenten of ze al dan niet werk gevonden hebben 3 maanden en 1 jaar na het volgen van het programma en zal op basis hiervan het opleidingsprogramma evalueren.

De Poolse partnerorganisatie gaat op zoek naar drempels die werkgevers ervaren om blinde personen een job aan te bieden en analyseert de sterktes en zwaktes van blinde personen op de arbeidsmarkt. 

In een volgende fase gaan we op zoek naar good practices die aan de gevonden knelpunten tegemoetkomen en verwerken we de gevonden informatie in een bijscholing voor docenten. 

Methoden om inclusie in levenslang leren en werk te verbeteren

Onze partners

Europees project in het kader van het Leonardo da Vinci-programma ‘2020 VISION – Identifying Methods of Improving the two-way participation between established and new communities, promoting inclusion in lifelong learning and employment', gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.

Onze partners zijn:

lifelong learning

Wil je meer weten over dit project?