Diversi-Date: jaarlijkse interlevensbeschouwelijke dialoog tussen jongeren

Het kenniscentrum Gezinswetenschappen werkt sinds september 2016 aan het project Diversi-Date. Het doel is om jongeren van 15 tot 17 jaar en hun leerkrachten op een creatieve, ervaringsgerichte manier met elkaar in gesprek te laten gaan over identiteit, relaties, levensstijl en levensbeschouwing.

We organiseren een nieuwe editie op donderdag 29 februari 2024.

Methode

Een honderdtal jongeren uit het Brussels en Vlaams secundair onderwijs (derde graad) worden telkens uitgenodigd op de dialoogdag Diversi-Date. We brengen deze jongeren samen om op een veilige en creatieve manier met elkaar in verbinding te gaan over identiteit, relaties, levensstijl en hun visie op de wereld. Gedurende deze dag staan de leerlingen onder begeleiding van studenten uit het tweede jaar Gezinswetenschappen. Op die manier is het een dag voor én door jongeren. Volwassenen en deskundigen zijn beschikbaar en hebben een faciliterende rol, maar het is de bedoeling dat de jongeren zelf de invulling van de dag bepalen.

Met Diversi-Date kiezen we bewust niet voor klassieke gespreksmethodieken, maar faciliteren we dialoog door middel van verschillende creatieve methodieken: digital storytelling, spel, improvisatie... Deze methodieken zijn een hulpmiddel voor minder taalvaardige jongeren om zich uit te drukken en actief te participeren. Het project wil dialoog tussen jongeren stimuleren. In de eerste plaats op de ontmoetingsdag zelf, maar ook daarna. Daarom krijgen de leerkrachten van de betrokken leerlingen op dezelfde dag een workshop over diversiteit in de klas en tijd om hierover met elkaar uit te wisselen. 

Doelstelling en resultaten

Met deze dialoogdag willen we in de eerste plaats tolerantie, openheid, respect en zelfvertrouwen bij jongeren stimuleren. We beogen een veilige context te creëren waarbinnen jongeren een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen. Een positief zelfbeeld kan hen in staat stellen om te handelen met respect voor de ander en de brede samenleving (Commissie Levensbeschouwelijke Vakken, 2012).

Daarnaast willen we met Diversi-Date jongeren empoweren en veerkrachtig maken. De jongeren krijgen een laagdrempelig en veilig forum om in dialoog te gaan. Het is een manier om hun (en onze) horizonten te verbreden, het verhaal van anderen te horen, om te leren nuanceren, kritisch te redeneren en hun mening te formuleren met respect voor anderen.

Diversi-Date kan tevens de drempel tot het hoger onderwijs verlagen. Leerlingen uit TSO-richtingen zetten bijv. minder makkelijk de stap naar het hoger onderwijs. Diversi-Date biedt een speelse en directe kennismaking met het reilen en zeilen op een hogeschoolcampus. De opleiding Gezinswetenschappen, waarvan de studenten hen onthalen, sluit goed aan op de deelnemende studierichtingen (o.a. uit TSO Sociaal-Technische en Gezondheids- en Welzijnswetenschappen, uit ASO Humane Wetenschappen, etc.)

Bekijk hier een samenvatting van de editie 2022. Onze reporters van de dag maakten ook een vlog, die je hier kan bekijken. 

 

Deelnemende scholen 

TechniGO Aalst, Lucerna College Anderlecht, Benedictuspoort Gent en TA Jette

Europees niveau

In 2021 trokken we dit project naar een internationaal niveau. Samen met twee andere onderwijsinstellingen (uit Nederlands en Finland) en enkele creatieve organisaties zijn we gestart met een Erasmus+ project waarmee we onze methodieken willen vernieuwen en ons blikveld verruimen. 

Partners

Dit Europees partnerschap bestaat uit drie hogescholen, vijf creatieve partners en één middelbare school:

  • Odisee (BE), Saxion (NL) en Turku Universities of Applied Sciences (FI)
  • Pimento (BE), Piazza Dell’Arte (BE), De Bagagedrager (NL), Live your Story (NL) en TMI Johanna Novàk (FI)
  • TA Jette (BE) 
jongeren op campus schaarbeek
Meer weten?

Praktijkgids

Wil je zelf aan de slag met deze methodiek?

Klik dan door naar 'Diversi-Date: tips en methodieken voor interlevensbeschouwelijke dialoog tussen jongeren'.

Onderzoeksteam

  • Alexandre Reynders
  • Leen De Clercq
  • Merel Van Hove