Diversi-Date: tips en methodieken voor interlevensbeschouwelijke dialoog tussen jongeren

Download hier de praktijkgids van Diversi-Date, vol tips en methodieken, en verschillende filmpjes, tools en educatief materiaal.

Het kenniscentrum Gezinswetenschappen werkt samen met Axcent vzw sinds september 2016 aan het project Diversi-Date. Doel is een veilige context te creëren waarbinnen jongeren hun eigen levensbeschouwing en identiteit en die van anderen kunnen exploreren, en hierover met elkaar kunnen uitwisselen.

Naast de jaarlijkse Diversi-Datedag, waarop een honderdtal jongeren uit het Brussels en Vlaams secundair onderwijs (derde graad) worden uitgenodigd op de campus Schaarbeek van Odisee voor een dag vol workshops en dialoog, bieden we ook deze Diversi-Date publicatie aan. Op deze webpagina kan je deze gids integraal lezen en downloaden, alsook filmpjes van de Diversi-Datedag bekijken, digital stories gemaakt door leerlingen bekijken, en oefeningen, methodieken en extra educatief materiaal downloaden.

Inhoud

Onze samenleving wordt steeds diverser. Dit biedt heel wat opportuniteiten maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Eén daarvan is het stimuleren van een open en respectvolle houding ten aanzien van verschillende levensbeschouwingen. Levensbeschouwing is een kijk op de wereld die continue gevormd wordt, niet enkel door cultuur of religie maar ook door iemands achtergrond en ervaringen. Diversi-Date wil jongeren helpen de eigen levensbeschouwing en die van de ander te exploreren, steeds met respect voor het anders zijn. Voor deze interlevensbeschouwelijke dialoog maken we gebruik van talentgerichte methodieken die van alle tijden en alle gemeenschappen zijn maar die binnen iedere gemeenschap op een andere manier ingevuld worden, zoals spel, samen eten en koken, verhalen vertellen, etc.

In deze gids lichten we de visie van Diversi-Date toe en hoe je dit in de praktijk kan realiseren. We bieden speelse methodieken en oefeningen maar ook praktische leidraden voor leerkrachten om diversiteit en levensbeschouwing op school- en op klasniveau bespreekbaar te maken. Dit alles wordt gestaafd met theoretische kaders over diversiteit, identiteit en levensbeschouwing, en kadert binnen de eindtermen van het onderwijs.

banner diversi-date

Inhoudstafel

 • Wat is Diversi-Date?

  • Diversi-Datedag
  •  Doel
 • Waarom Diversi-Date?

  •  Interlevensbeschouwelijke dialoog 
  •   Levensbeschouwing op de Diversi-Datedag 
  •   Kruispuntdenken: diversiteit, identiteit en privilege 
  •   Jongeren en identiteit 
  •   Vakoverschrijdende eindtermen 
  •   Interlevensbeschouwelijke vakken 
 • Diversi-Date methodieken

  • Reflectie op digital stories
  • Creatieve levensboom
  • Klaskookboek ‘Hapje Tapje’ 
  • Past-da? puzzel 
  • Identiteitssoep
 • Diversi-Date op school

  • Openheid voor diversiteit: een pedagogosich project
  • Reflecteren: de leraar voor de spiegel
  • Diversi-Date in de leraarskamer: caleidoscopiakaarten
 • Diversi-Date in de klas

  • Positie van de leerkracht: bruggenbouwer
  • Klasomgeving

Tools en educatief materiaal

Lees en download de publicatie 'Diversi-Date: tips en methodieken voor interlevensbeschouwelijke dialoog tussen jongeren'.

Bekijk hier de filmpjes van de Diversi-Datedag editie 2018:

Lees en download de materialen waarnaar verwezen wordt in de gids:

De digital stories, gecreëerd door leerlingen tijdens de Diversi-Datedag 2018:

 1. 'De Held' & 'Een kans voor iedereen'
  Thema: mensen helpen, vrijwilligerswerk, armoede
 2. 'Verlies'
  Thema: rouw, zingeving
 3. 'De nachtmerrie'
  Thema: oorlog, terreur
 4. 'Twee werelden komen terug samen'
  Thema: iemand missen, reünie, internationalisering
 5. 'Ramadan Moubarak'
  Thema: religie, feest
 6. 'God is everywhere'
  Thema: studentenjob, zakgeld, verantwoordelijkheid
 7. 'Het accident'
  Thema: verkeer en verkeersveiligheid

En voor wie nog meer wil weten:

 

Waarom werken met Diversi-Date?

Het project Diversi-Date en de praktijkgids beogen een veilige context te creëren waarbinnen jongeren een positief zelfbeeld aangaande hun levensbeschouwing kunnen ontwikkelen. Een positief zelfbeeld kan hen in staat stellen om te handelen met respect voor de ander en de brede samenleving. Door te werken met Diversi-Date stimuleer je dus tolerantie, openheid, respect en zelfvertrouwen inzake levensbeschouwing bij jongeren.

Daarnaast wil Diversi-Date jongeren empoweren en veerkrachtig maken. De jongeren krijgen een laagdrempelig en veilig forum om in dialoog te gaan, door in te zetten op niet-talige en speelse methodieken. Het is een manier om hun horizonten te verbreden, het verhaal van anderen te horen, om te leren nuanceren en hun mening te formuleren met respect voor anderen.

Op de jaarlijkse Diversi-Datedag krijgen de leerkrachten van de betrokken leerlingen een aangepaste workshop over Diversi-Date aangeboden. Wilt u deze workshop ook voor uw school, vakgroep, scholengemeenschap ... organiseren? Contacteer ons en we bekijken de mogelijkheden samen.

Om zo veel mogelijk jongeren in contact te brengen met deze vorm van interlevensbeschouwelijke dialoog, bieden we ook een laagdrempelige workshop 'Diversi-Date' op maat aan voor middelbare scholen, in Brussel of op verplaatsing, vrijblijvend aan te vragen.

Onderzoekers

 • Alexandre Reynders
 • Leen De Clercq
 • Merel Van Hove

Mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.