De eerste 1000 dagen: van belang naar beleid en begeleiding

Studiedag op woensdag 15 mei 2024, 9u-13u

In het kader van de Internationale Dag van het Gezin

Het wel en wee van een sterk merk

De eerste 1000 dagen

Stellen dat de eerste 1000 dagen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen is als een open deur intrappen. De laatste jaren is gebleken hoe sterk het ‘eerste 1000 dagen’-merk is. Zowel de overheid als organisaties en onderzoekscentra lanceerden talloze initiatieven om de eerste 1000 dagen optimaal te krijgen voor ouder en kind.

De ‘eerste 1000 dagen’, het concept leeft, in de eerste plaats in de hoofden en harten van (aanstaande) ouders. Helaas loopt ook het schuldgevoel als een rode draad door gesprekken met ouders. De impliciete boodschap lijkt te zijn dat je als ouders in deze toekomstbepalende periode jouw kind kunt vormen, of … misvormen.

Hoe gaan we nu verder?

Op deze Dag van het Gezin willen we uitnodigen tot een debat over het wel en wee van de eerste 1000 dagen. De gedachte dat die eerste 1000 dagen het fundament vormen voor de rest van het leven van je kind, wat doet dat met ouders? Welke gevolgen brengt een sterk (jong) kindgericht beleid met zich mee? En hoe kunnen we gezinnen blijven ondersteunen, ook als die eerste mijlpalen achter de rug liggen?

Strijdschrift

We stellen meteen ook ons ‘eerste 1000 dagen’-boek voor. Een boek dat we opvatten als een strijdschrift: een schrift waar diverse stemmen – van pleegzorg tot kind- en jeugdpsychiatrie, van kinderopvang tot opvoedingstelefoon – hun reflectie over wat goed en minder goed is aan de eerste 1000 dagen ‘in de strijd’ werpen. Deze publicatie is inbegrepen in de prijs van deelname.  

 

Beeld: Shutterstock

 

 

Daggezin2024

Programma

9u: Onthaal met koffie/thee

9u15: Verwelkoming door Kathleen Emmery, coördinator van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen

9u30: Bijdrage over het ‘belang’ van de eerste 1000 dagen, door pedagogen Philippe Noens, Kenniscentrum Gezinswetenschappen en Stefan Ramaekers, KU Leuven

10u10: Bijdrage over het ‘beleid’ rond de eerste 1000 dagen, door Caroline Vrijens, Vlaams Kinderrechtencommissaris

10u50: Bijdrage over de ‘begeleiding’ van gezinnen tijdens de eerste 1000 dagen, door Maartje Luijk, houder van de leerstoel ‘Gezinspedagogiek: ondersteuning bij alledaagse opvoedproblemen’, Erasmus University Rotterdam

11u30: Koffiepauze

12u: Panelgesprek en Q & A over de vraag hoe gezinsbegeleiders het discours over het belang van de eerste 1000 dagen in hun dagelijkse praktijk ervaren en hoe het beleid hier best kan op inspelen.

Met als panelleden:

  • Lieven Verlinde (’t Lampeke)
  • Maud Blondé (CKG Kapoentje)
  • Bert D’Hondt (Raadgever armoedebestrijding kabinet Vlaams minister Dalle Maatschappelijke Integratie) (gevraagd)
  • Gianni Loosveldt (Kenniscentrum Gezinswetenschappen)
  • Moderator: Pascal Debruyne (Kenniscentrum Gezinswetenschappen)

13u Broodjeslunch

 

Praktisch

Datum: woensdag 15 mei 2024, 9u-13u

Plaats: Campus Schaarbeek, Huart Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek

Prijs:

  • Deelname kost 60 euro
  • Studenten betalen 30 euro (je vermeldt je studentennummer bij inschrijving)
  • Odisee-medewerkers nemen gratis deel

In de prijs zijn de publicatie en de broodjeslunch inbegrepen.

Inschrijven doe je online, voor 8 mei.

 

Alle deelnemers krijgen deze publicatie mee

Het strijdschrift

Naar aanleiding van de Inspiratienota Vroeg en Nabij in 2022 publiceerden Philippe Noens en Stefan Ramaekers op 31 mei 2022 het opiniestuk ‘Wat na de eerste 1000 dagen?’ op Sociaal.net. Er kwam veel reactie; het was duidelijk dat het begrip ‘de eerste 1000 dagen’ leefde. Het Systeemtheoretische Bulletin vroeg om dit stuk uit te breiden tot een artikel, dat werd gepubliceerd in SB, jaargang 41, editie 2 (2023). Tegelijk kreeg de idee vorm om de vele stemmen die we hoorden te bundelen. Het boek werd uiteindelijk een (s)t(r)ijdschrift als één van de nummers van het Systeemtheoretisch Bulletin (SB).

We spreken over het boek als een ‘strijdschrift’ omdat de verschillende bijdragen niet alleen tijds- maar ook ‘strijdgebonden’ zijn. Elke bijdrage vertrekt vanuit een bekommernis. Elke auteur wil zijn of haar zorg in de arena gooien, en dit vanuit verschillende invalshoeken: onderzoeks- en beleidsmatig, praktijk-georiënteerd, of meer persoonlijk.

De theoretische reflecties zijn van de hand van Bea Van den Bergh, Hans Van Crombrugge, Nicole Vliegen, Pascal Debruyne, Jan Naert en Rudi Roose, en Gianni Loosveldt en Kathleen Emmery. De sectorgerichte stukken werden geschreven door Ae Ra Van Geel, Annemie Vanelven, Sara Janssens en Sabine Bracke, Annelies Van Acker, Sabine Vermeire, Véronique Wyckaert en Nicky Van Havere. De bijdragen uit gezins- en opvoedingsondersteuning werden opgemaakt door Ilse De Block, Jan-Maarten Dooremont, Karlien Craps, Maud Blondé, Annelies Sterckx en An Piessens. Het boek wordt in- en uitgeleid door Philippe Noens en Stefan Ramaekers.

We hebben ervoor gekozen de bijdragen niet af te grenzen binnen een welbepaalde categorie maar met elkaar in debat te laten gaan, in lijn met het meerzijdige ‘strijdtoneel’ dat het debat over de eerste 1000 dagen is. Een debat waar een wetenschappelijke stem niet boven, maar naast die van een sociale professional én die van gezinnen hoort te staan.

15 mei is de Internationale Dag van het Gezin. De Verenigde Naties roepen hun lidstaten op om op deze dag een actueel gezinsthema op de agenda te zetten. Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen organiseert in dit kader elke jaar een studiedag, debat of andere event. Ook deze studiedag kadert in deze traditie.
logo Dag Gezin

Geboeid door deze thema's?