Gedeeld en betrokken ouderschap in beeld

Fototentoonstelling, aangevuld met docufilm en kijkwijzer

De tentoonstelling was tot eind maart 2024 op campus Schaarbeek te bezoeken, sindsien is de tentoonstelling 'on tour':

In het voorjaar van 2024 was ze te bezoeken in Gistel, Aarschot, Herent en Ninove:

  • 16 april-12 mei Huis van het Kind Gistel, Pol Geyrnaeytstraat 2, 8470 Gistel; openingsmoment op 16 april
  • 16-22 mei: Huis van het Kind Aarschot, CC Het Gasthuis, Gasthuisstraat 22, 3200 Aarschot; openingsmoment op donderdag 16 mei
  • 24-27 mei: Home-Start Herent, Sint-Laurentiuskerk, Dorpsplein 1, 3020 Veltem; openingsmoment op vrijdag 24 mei

 In het najaar 2024 houdt ze al zeker halt in Antwerpen.

Iets voor jouw organisatie?

Je kan deze tentoonstelling gratis ontlenen in jouw organisatie.

De begeleidende kijkwijzer laat je bovendien toe om hier met jouw doelpubliek over in gesprek te gaan.

In de media

Inkijk in de wereld van kwestbare maar toch krachtige ouders

Fototentoonstelling toont gelijkwaardig ouderschap

Ouders in een kwetsbare positie versterken in hun rol als opvoeders, dat is wat Home-Start Vlaanderen doet. Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen werkte twee jaar samen met Home-Start aan een project over ‘gelijkwaardig ouderschap’: hoe denken moeders, vaders en kinderen in een kwetsbare positie zelf over 'gelijkwaardig ouderschap’? Hoe vullen zij dit in of hoe willen zij dit invullen? Hoe kan Home-Start gezinnen in een kwetsbare positie hierbij ondersteunen? 

Counter narrative

Gelijkwaardig ouderschap betekent zoveel meer dan samen betrokken zijn bij de dagelijkse opvoeding. Je kan op veel manieren een betrokken ouder zijn en we zien daar ook heel wat beelden van in de media. Maar de wijze waarop ouders in een kwetsbare situatie hun ouderschap vormgeven, dat komt veel minder aan bod én in beeld. Daarom weten we niet zoveel over de ideeën, de waarden en de normen van waaruit deze ouders hun ouderschap vormgeven.

De foto’s van deze tentoonstelling en de bijhorende docufilm (*) brengt hun perspectief in beeld. Ze zorgen voor een tegenwicht van wat we zien in de mainstream media, een counter narrative. Ze geven letterlijk een inkijkje en dus ook meer inzicht in de wereld van ouders. Ze brengen hedendaags ouderschap in al zijn diversiteit prikkelend in beeld. 

De tentoonstelling werd sfeervol geopend met een vernissage op dinsdag 30 januari 2024. Ze blijft te zien op Campus Schaarbeek van Odisee hogeschool tot einde maart 2024. Daarna gaat ze op reis door Vlaanderen en Brussel.

(*) Voor al het beeldmateriaal (video en foto's) vragen we om deze niet te verspreiden via sociale media, ze mogen enkel gebruikt worden in een professionele, vormings- of opleidingscontext.  Voor promotie van de tentoonstelling of de video mogen de foto's gebruikt worden mits vermelding van de naam van de fotografe: © Iratxe Alvarez.

Iets voor jouw organisatie?

Je kan deze tentoonstelling ontlenen in jouw organisatie.

Dat kan ook de ideale aanleiding zijn om ook met jouw leden of doelpubliek gesprekken te organiseren over 'gedeeld en betrokken' ouderschap. De 'kijkwijzerbij de tentoonstelling is meteen ook een leidraad voor deze gesprekken.

Ontlenen is gratis; de concrete modaliteiten bespreek je best met Karlien Craps van Home-Start Vlaanderen.

 

Enkele reacties:

TT Gedeeld ouderschap
Valerie De Meûter crop

Clichés doorprikken

Valerie De Meûter, beleidsmedewerker bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, die dit project financiële steun verleende, gelooft dat deze tentoonstelling de dialoog tussen mensen over opvoeden en hoe divers je dat kan invullen, zal stimuleren. "De expo zal een nuttig instrument zijn in de hele sector van de opvoedingsondersteuning, waar gelukkig steeds meer gezinnen van diverse origine de weg naartoe vinden.

We wilden de clichés over deze gezinnen doorprikken; op het eerste gezicht kunnen sommige uitspraken weerstand oproepen, als je ze naast onze idealen van gendergelijkheid legt, maar als je blijft luisteren, zijn de verhalen van deze gezinnen veel meer genuanceerd. Met de foto's en het begeleidend vormingsmateriaal willen we gezinnen, van gelijk welke origine, motiveren om steeds opnieuw met elkaar te praten over de rollen die ouders kunnen of willen opnemen, en de stijl van opvoeden die het meest passend is bij hun gezin."

Daarom zou ze deze expo ook graag zien hangen in openbare ruimtes zoals bibliotheken. "Of, waarom niet, de inkomhal van het gemeentehuis, of de wachtzaal van het lokale administratief centrum, zodat ouders ook daar geprikkeld worden om na te denken over opvoeding en welke rollen moeders en vaders daarin kunnen spelen."

Nathalie Nkalamo-Mumba

Wie heeft het voor het zeggen?

De Congolese studente Gezinswetenschappen Nathalie Nkalamo-Mumba begeleidde een groep van vaders van Afrikaanse afkomst. Nathalie groeide zelf op in een matriarchale traditie; in haar omgeving hadden de vrouwen het voor het zeggen. Maar in andere regio's zijn het dan weer de mannen die de plak zwaaien.

Hoe doen ze dat in België? "Ik zag bij beide groepen een grote motivatie om wat water bij de wijn te doen en de opvoeding meer samen aan te pakken", vertelde ze bij de vernissage. Ze ziet een duidelijke evolutie in de stijl van opvoeden. "Ook al zegt de ene 'volgens mij moet de vader de baas zijn' en de andere 'in mijn land heeft de moeder het laatste woord', in de praktijk vinden ze elkaar in het midden", besloot ze.

 

Karlien Craps en Hafida El Messaoudi crop

Een universeel thema dat verbindend werkt

Karlien Craps, algemeen coördinator van Home-Start Vlaanderen - op de foto naast Hafida El Messaoudi van Home-Start Zaventem - kijkt al uit naar de volgende fase: aan de hand van de tentoonstelling, de kijkwijzer en ander vormingsmateriaal dat nog op de plank ligt, overal in Vlaanderen de dialoog over gedeeld en betrokken ouderschap stimuleren.

"Het zou mooi zijn dat de Huizen van het Kind, maar ook andere partners, bvb. vanuit Integratie en Inburgering dit onderwerp zouden oppikken. Praten en ideeën uitwisselen over opvoeden en hoe je dat als ouder invult, is een universeel thema dat verbindend kan werken.”

Ook zij zoekt andere dan de gebruikelijke plekken voor de expo: "Het Huis van het Kind en Home-Start Herent zullen de tentoonstelling in een kerk aanbieden, maar de lokale bib of het cultureel centrum kunnen natuurlijk ook." 

Onderzoeker Philippe Noens hoopt dat deze tentoonstelling de dialoog tussen gezinnen verder kan stimuleren. "De gesprekken die we voerden waren zeer intens en motiverend voor de deelnemers. Als ik mag dromen, zie ik deze tentoonstelling ook op minder evidente plaatsen verschijnen, bijvoorbeeld in de kantine van een voetbalveld, of andere plaatsen waar mensen bezig zijn met opvoeden zonder er expliciet over na te denken. Deze foto's kunnen hen tonen dat er veel verschillende manieren zijn om 'betrokken ouder' te zijn."
Philippe Noens
Onderzoeker voor dit project en docent in de opleiding Gezinswetenschappen
Philippe Noens

Werkten mee aan dit project

Projectteam

  • Onderzoeksteam/kenniscentrum/opleiding: Philippe Noens en Kristien Nys

  • Praktische organisatie tentoonstelling: Gerd De Clerck

  • Voor Home-Start Vlaanderen: Karlien Craps en Mieja Engelen

Studenten van de opleiding Gezinswetenschappen (Hogeschool Odisee) werkten mee aan de gesprekken met de gezinnen.

Foto’s werden gemaakt door fotografe Iratxe Alvarez en studente fotografie Mila Bilsen (Luca School of Arts). 

Dit project kreeg de steun van het Agentschap Binnenlands Bestuur, via de oproep ‘Gedeeld en betrokken ouderschap’ van de Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering.

Ook het Steunpunt Kunstintegratie (KU Leuven) kende een subsidie toe.  

Deze tentoonstelling kwam tot stand dankzij deze partners