ESF-project Activeren door Stuyfplekmethodiek

De Stuyverij is een sociale onderneming die mensen vorming, netwerken en ruimtes aanbiedt om in een veilige omgeving stappen te zetten in persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk ondernemerschap.

Het project ontstond in Kortrijk maar is ondertussen als incubator actief in binnen- en buitenland en biedt heel wat initiatieven voor en door gezinnen. Wellicht het bekendste daarvan is ‘Cokido’, het platform voor kinderopvang in beurtrol dat intussen meer dan 40 autonome groepen telt, verspreid over heel Vlaanderen.

We deden eerder al onderzoek naar de visie, de missie en de methodieken van De Stuyverij. In dit vervolgonderzoek gaan we samen met partners de Stuyfplekmethodieken verder verdiepen en upscalen.

voorgevel huis
Looptijd
/
Financiering
Europees Sociaal Fonds (ESF)

Wat is een Stuyfplek? 

Een Stuyfplek is een veilige ruimte waar mensen actief op zoek kunnen gaan naar nieuwe mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei. (Kwetsbare) burgers op zoek naar voldoening en balans krijgen toegang tot een ruimte waar mensen elkaar versterken en zo nieuwe kansen kunnen grijpen. Zo’n plek verbindt ervaring, resources, expertise, behoeften en ambities van alle deelnemers en bevordert groeitrajecten ondersteund door een initiatiefrijke gemeenschap. Mensen kunnen hier vrij deelnemen aan labs en op peer-to-peer basis werken aan groeikansen. Buiten deze labs is er heel wat ruimte voor groei en experiment. De Stuyfplekfacilitator leert deelnemers met praktische bottom-up methodieken om maximaal van elkaar te leren en steun te bieden aan elkaar. 

Doel van het onderzoeksproject

De bestaande Stuyfplekken – in Roeselare en Kortrijk – toegankelijker maken voor elke burger in de regio West-Vlaanderen die vanwege psychische, mentale of fysieke kwetsbaarheid moeilijk zingeving vindt in onze samenleving en/of moeilijk toegang vindt tot de arbeidsmarkt. Het kan bijvoorbeeld gaan om langdurig werklozen, vluchtelingen, mensen met een beperking, daklozen, mensen in burn-out … We willen actief inzetten op het verlagen van drempels voor maatschappelijke participatie en op het versterken van de toeleiding van deze mensen, het samenwerken met doorverwijzers uit het lokale netwerk en toegang geven tot het bestaande aanbod inzake arbeidsbemiddeling en/of ondernemerschap.

We doen dit door het verbreden van de doelgroep van bestaande Stuyfplekken. Hoe groter de heterogeniteit in doelgroep en partners, hoe rijker een Stuyfplek wordt aan groeikansen voor de deelnemers.

Impactmeting

In een vervolgonderzoek bekeken we de impact van deze methodiek, samen met het kernteam van de Stuyverij en de 'Bee-Hosts' van Kortrijk, Roeselare, Oostende, Borgerhout, Lier en Turnhout, voor de periode januari-december 2023.

Dit onderzoek hanteerde dezelfde methodische aanpak als het voorgaande, een aanpak die toelaat om de centrale concepten uit de 'theory of change' van de Stuyverij in kaart te brengen, met name de mate waarin deelnemers aan stuyfplekactiviteiten groeien in eigen regie nemen en de evolutie in hun netwerk.

Partners

De Stuyverij vzw, VOC Opstap vzw, VDAB, Blenders vzw, Starterslabo, SMART Coop en Sociale innovatiefabriek

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Onderzoeksrapport 

Op 31 maart 2022 presenteerden we het rapport van deel 1 van dit project tijdens een 'impactevent' te Kortrijk.

In januari 2024 publiceerden we het eindrapport van deel 2.

‘Een straf project met impact’, dat is De Stuyverij, althans volgens Trends die op 25 oktober 2023 de Trends Impact Awards voor 'Veerkracht' uitreikte aan deze coöperatie, die ondernemerschap inzet als hefboom om kwetsbare mensen te helpen hun lot in eigen handen te nemen.
Stuyverij-trends