Kind zijn in een asielcentrum

Looptijd
/
Financiering
Met steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF)
Het project

Kansen voor begeleide kinderen in opvang verbeteren

Gezinnen met kinderen vormen een bijzondere groep in de asielopvang. Hoe kan je de kansen van kinderen en gezinnen in de opvang versterken? Met die vraag ging het Kenniscentrum Gezinswetenschappen aan de slag, op vraag van Fedasil, in nauwe samenwerking met het Kinderrechtencommissariaat, en met de steun het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).

Gedurende twee jaar interviewden de onderzoekers in de opvangcentra bijna 150 kinderen, jongeren, gezinnen, hulpverleners en beleidsmedewerkers.

La version française de cette page est disponible ici.

Resultaten

 • een boek in twee talen (NL/FR) waarin we de stem laten horen van kinderen, ouders en opvangmedewerkers, op basis van ons onderzoek;
 • een visietekst in drie talen (NL/FR/ENG) op een gepaste begeleiding van kinderen en gezinnen in de opvang, in co-creatie met de opvangpartners van Fedasil, Rode Kruis, Caritas, Croix Rouge en met het Kinderrechtencommissariaat;
 • een vormingspakket om die visie in de dagelijkse opvang waar te maken;
 • een analyse-instrument in twee talen (NL/FR) waarmee de opvangcentra zelf de balans kunnen opmaken en concreet kunnen bekijken hoe ze hun centrum (nog meer) kind- en gezinsvriendelijk kunnen maken.

Op 17 juni 2022, tijdens een tweetalige studiedag op Campus Schaarbeek, stelden we de onderzoeksresultaten voor en overhandigden we het boek en de visietekst aan de opvangpartners en de beleidsmakers; 70 mensen namen deel.

De Franse versie van het boek verscheen in juni 2023.

Op 13 juni 2024 stelden we het analyse-instrument voor tijdens een tweetalig vormingsmoment voor de medewerkers van de asielcentra.

Andere output

 • De onderzoekers rapporteerden in een drietal hoofdstukken over het onderzoek in het boek ‘Gezinnen na migratie. Hulpverlening en gezinsbeleid in een superdiverse samenleving’, dat verscheen in mei 2022.
 • Op 3 februari 2022 publiceerden de onderzoekers het opiniestuk 'Hoe maak je van asielcentra kindvriendelijke plekken?' op Sociaal.Net.
 • De onderzoekers gaven presentaties op de conferentie van IMISCOE (International Migration Research Network) in maart 2022 (Duisburg, online) en in juni-juli 2022 in Oslo.
 • Op 20 november 2023 was Katja Fournier te gast bij het Acco-webinar naar aanleiding van de Dag van de Kinderrechten. Ze gaf er de presentatie 'Kind zijn in een asielcentrum: Hoe beleven zij (on)veiligheid en wat betekent dit voor hulpverleners?'. Je kan de opnames van het webinar hier bekijken.
 • In de Working Paper 'Wat asielzoekers en opvangmedewerkers delen' voor de Associatiewerkgroep ‘Sociaalwerkonderzoek’ KU Leuven (2024) analyseren Katja Fournier, Kaat Van Acker & Dirk Geldof hoe sociaal werkers in de vaak precaire residentiële settings zich moeten verhouden tot het onrecht waarmee ze dagelijks te maken krijgen en waarvan ze deel uitmaken. Ze vragen meer aandacht hiervoor in intervisie en supervisie.
 • Op 16 juni 2023 stelde Dirk Geldof dit project voor op de Internationale Migrationskonferenz 'Jugend in Migrationsgesellschaften' in Keulen: Growing up in an asylum centre. The lived experience of children & youngsters in Belgian asylum centres. 
 • Van Acker, K., Fournier, K., & Geldof, D. ( April 13 2023). Narratives of parenthood and childhood among refugee families residing in collective reception centers: On declining parental agency and institutionalized forms of parentification. Paper presented on ECSWR conference “Social work research through and towards human relationships”.
 • Fournier, K., Van Acker, K. & Geldof, D. (2023). Hoe samen werken aan/voor veiligere opvangcentra voor (asielzoekende) kinderen? Vlaams-Nederlandse Conferentie Onderzoek Sociaal Werk en Pedagogiek (14-15 september 2023)
 • Van Daele, S., Piessens, A., Het centrum door kinderogen: onverwachte reacties als eye-opener voor reflectie over de dagelijkse omgang met kinderen. Vlaams-Nederlandse Conferentie Onderzoek Sociaal Werk en Pedagogiek (14-15 september 2023)
 • Gastcollege ‘Growing up in an asylum centre. The lived experience of children & youngsters in Belgian asylum centres.’ op de Universiteit van Lille (Frankrijk) door Dirk Geldof (3 oktober 2023)
 • Keynote- Introduction générale pour la conférence « Quel accueil »: Area 42 Bruxelles (23/01/2023)
 • Siska van Daele - An Piessens : De wereld onderzoeken met kinderen op de vlucht: een pleidooi voor een flexibele participatiepraktijk in opvangcentra en op school. Bijdrage vooor het  Opgroeien Congres (08/12/2023)

Vervolg

In de periode 2023-2025  werken we verder met AMIF-middelen aan meer kind- en gezinsvriendelijke asielopvang in het opvangnetwerk van Fedasil, Rode Kruis, Caritas en Croix Rouge. Het wordt een combinatie van

 • onderzoek;
 • vormingen;
 • ontwikkeling van analyse-instrumenten;
 • begeleiding van opvangcentra op het terrein.

Vanuit het kenniscentrum werken Katja Fournier, Dirk Geldof, Anke Heyerick (tot jan 2024), Margot Lavent (vanaf nov 2023), Kaat Van Acker en Claire Wiewauters mee aan het vervolgonderzoek.

Onze partners zijn het Onderzoekscentrum Pedagogie in de Praktijk van de Karel de Grotehogeschool en de Franstalige collega's van Défense des Enfants Belgique (DEI).

Cover van het boek 'Kind zijn in een asielcentrum'
We leren om ouders meer aan te spreken in hun ouderrol, ouders meer inspraak te geven, ze beter informeren zodat we kunnen samenwerken, samen op zoek gaan naar oplossingen die beter werken voor de kinderen.
Deelneemster aan een van de vormingen
Begeleidster in het opvangcentrum van Moeskroen
Katja actief bij een vorming
Partners in dit project:
 • AMIF
 • Logo DEI
 • Logo KdG
 • Logo KC GW
 • Logo Fedasil
 • logo KRC