Kind zijn in een asielcentrum

Looptijd
/
Financiering
Met steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF)
Het project

Kansen voor begeleide kinderen in opvang verbeteren

Gezinnen met kinderen vormen een bijzondere groep in de asielopvang. Hoe kan je de kansen van kinderen en gezinnen in de opvang versterken? Met die vraag ging het Kenniscentrum Gezinswetenschappen aan de slag, op vraag van Fedasil, in nauwe samenwerking met het Kinderrechtencommissariaat, en met de steun het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).

Gedurende twee jaar interviewden de onderzoekers in de opvangcentra bijna 150 kinderen, jongeren, gezinnen, hulpverleners en beleidsmedewerkers.

La version française de cette page est disponible ici.

Resultaten

 • een boek waarin we de stem laten horen van kinderen, ouders en opvangmedewerkers, op basis van ons onderzoek;
 • een visietekst in drie talen (Nederlands, Frans, Engels) op een gepaste begeleiding van kinderen en gezinnen in de opvang, in co-creatie met de opvangpartners van Fedasil, Rode Kruis, Caritas, Croix Rouge en met het Kinderrechtencommissariaat;
 • een vormingspakket om die visie in de dagelijkse opvang waar te maken.

Op 17 juni 2022, tijdens een tweetalige studiedag op Campus Schaarbeek, stelden we de onderzoeksresultaten voor en overhandigden we het boek en de visietekst aan de opvangpartners en de beleidsmakers; 70 mensen namen deel.

De Franse versie van het boek verschijnt in juni 2023.

 

Andere output

Vervolg

In de periode 2023-2025  werken we verder met AMIF-middelen aan meer kind- en gezinsvriendelijke asielopvang in het opvangnetwerk van Fedasil, Rode Kruis, Caritas en Croix Rouge. Het wordt een combinatie van

 • onderzoek;
 • vormingen;
 • ontwikkeling van analyse-instrumenten;
 • begeleiding van opvangcentra op het terrein.

Vanuit het kenniscentrum werken Katja Fournier, Dirk Geldof, Anke Heyerick, Kaat Van Acker en Claire Wiewauters mee aan het vervolgonderzoek.

Onze partners zijn het Onderzoekscentrum Pedagogie in de Praktijk van de Karel de Grotehogeschool en de Franstalige collega's van Défense des Enfants Belgique (DEI).

Cover van het boek 'Kind zijn in een asielcentrum'
We leren om ouders meer aan te spreken in hun ouderrol, ouders meer inspraak te geven, ze beter informeren zodat we kunnen samenwerken, samen op zoek gaan naar oplossingen die beter werken voor de kinderen.
Deelneemster aan een van de vormingen
Begeleidster in het opvangcentrum van Moeskroen
Katja actief bij een vorming
Partners in dit project:
 • Logo DEI
 • Logo KdG
 • Logo KC GW
 • Logo Fedasil
 • logo KRC