Even met twee - Relatie-ondersteuning met focus op partners met jonge kinderen

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Even met twee

Op initiatief van de Gezinsbond en het departement Welzijn start een nieuw project om relatieondersteuning onder de aandacht te brengen bij een breder publiek. Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen is één van de partners en zal het aanbod van de Gezinsbond evalueren. Het project zou o.a. bijdragen tot meer bekendheid van de campagne 'Tijd voor je relatie' die in 2018 werd opgezet door de Vlaamse overheid en waar het kenniscentrum ook aan meewerkte.

Donderdag datedag

Het is belangrijk dat relatieondersteuning wordt gezien binnen de ruimere gezinscontext. Aangezien uit onderzoek blijkt dat de komst van het eerste kind een belangrijke impact heeft op de relatie van partners, richt dit project zich tot gezinnen met kinderen tot en met 7 jaar. Vanuit een preventieve invalshoek geven we ouders informatie en handvatten waarmee zij aan de slag kunnen binnen hun partnerrelatie.

Evaluatie-onderzoek

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen is verantwoordelijk voor de evaluatie van het project. In samenwerking met studenten Gezinswetenschappen zoeken we antwoord op volgende onderzoeksvragen:

  1. Worden de beoogde effecten van het relatie-ondersteunend aanbod van de Gezinsbond bereikt?
  2. Hoe wordt het aanbod door de deelnemers beleefd?
  3. Welke factoren spelen een rol om niet aan een relatie-ondersteunend aanbod deel te nemen?
  4. Welke aanbevelingen kunnen we formuleren over de inhoud, vorm, bekendmaking en toegankelijkheid van het toekomstig relatie ondersteunend aanbod van de Gezinsbond en andere organisaties?

Van maart tot en met mei zijn de studenten bezig met de dataverwerking, -analyse en rapportage. De studenten presenteren hun bevindingen in juni. Kathleen Emmery en Bo Fagardo, de verantwoordelijke onderzoekers, bundelen de bevindingen in een onderzoeksrapport.

Even met twee

Onze partners

Wil je meer weten over dit project?