Vertel je verhaal: als je ouder, broer of zus aan zelfdoding denkt

Leven met een broer, zus, mama of papa die zelfmoordgedachten heeft, kan heel zwaar zijn. Toch kunnen maar weinig kinderen en jongeren in deze situatie erover praten, hun hart luchten, hun emoties delen. Met dit project willen we hen aanmoedigen om hun verhaal te vertellen.

Door beter begrijpen wat de ervaringen en noden zijn van kinderen en jongeren die zich in deze situatie bevinden, kunnen we later anderen zoals hen beter ondersteunen. Daarom verzamelen we anoniem de verhalen van kinderen, jongeren en jongvolwassenen tussen 8 en 24 jaar die een mama, papa, zus of broer hebben die aan zelfdoding denkt.

Jonge vrouw kijkt uit over het strand
Looptijd
/
Financiering
Met steun van de Vlaamse Overheid
#verteljeverhaal

Ik ben geïnteresseerd om anoniem deel te nemen, contacteer mij!

Je bent niet alleen!

Jaarlijks denken zo’n 200.000 Vlamingen aan zelfdoding. Veel van hen hebben zelf kinderen, of wonen samen met broers, zussen… Als jij een naaste hebt die aan zelfdoding denkt, ben je dus niet alleen!

Soms voelt het misschien wel zo. Het is vast niet gemakkelijk om je verhaal te vertellen, wanneer de aandacht vaak lijkt te gaan naar je zus, je broer, je mama of je papa... Wij bij Odisee moedigen jullie, als 'broer/zus/kind van' aan om je verhaal te vertellen. Dat kan anoniem, bij Odisee.

We richten ons specifiek op kinderen en jongeren tussen 8 en 24 jaar. Met de verhalen die we horen gaan we op zoek naar manieren om in de toekomst kinderen en jongeren in deze situatie beter te helpen en te ondersteunen.

Meer informatie over hoe je kan deelnemen aan dit project lees je door hiernaast te klikken op 'Meerderjarig?' of 'Minderjarig?'.

#verteljeverhaal

Ben je meerderjarig en wil je jouw verhaal vertellen?

De impact van een suïcidaal gezinslid (broer, zus of ouder) op kinderen en jongeren is onmiskenbaar. Tot op vandaag is hiernaar nog geen onderzoek gedaan. Met dit onderzoeksproject willen we meer inzicht krijgen in de ervaringen en noden van deze doelgroep. Daarom verzamelen en bestuderen we de verhalen van kinderen, jongeren en jongvolwassen tussen 8 en 24 jaar die zich in deze situatie bevinden.

Deze verhalen verzamelen we door op een open en veilige manier in gesprek te gaan met uw kind of met u (indien u meerderjarig bent). Aan de hand van de resultaten uit dit onderzoek willen we de ondersteuning van deze doelgroep verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee Hogeschool) met de steun van de Vlaamse Overheid. 

Doelgroep

1. Minderjarig kind: We vragen de toestemming van de ouders/voogd om met uw kind in gesprek te gaan.

U bent een ouder van meerdere inwonende kinderen waarvan een kind suïcidale gedachten heeft.
OF u bent een ouder van (een) inwonend(e) kind(eren), en uzelf of uw partner heeft suïcidale gedachten.

2. U bent meerderjarig en u woont samen met een ouder of broer/zus die suïcidale gedachten heeft.

U overweegt om uw kind te laten deelnemen aan het onderzoek OF u overweegt om zelf deel te nemen aan het onderzoek?

U vindt hier bijkomende informatie over dit onderzoek.

U kan tevens een e-mail sturen naar alexandre.reynders@odisee.be of telefonisch contact opnemen met de onderzoeker Alexandre Reynders via het nummer 0476 710 786.

Hij bezorgt u dan bijkomende informatie over het onderzoek. Nadien kan u beslissen of u al dan niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek.

Ben je minderjarig en wil je jouw verhaal vertellen?

Leven met een broer, zus, mama of papa die zelfmoordgedachten heeft, kan heel zwaar zijn. Met dit onderzoek willen we beter begrijpen hoe dit voor jou is en wat jij nodig hebt. Daarom verzamelen we de verhalen van kinderen, jongeren en jongvolwassen tussen 8 en 24 jaar die zich in deze situatie bevinden.

Deze verhalen verzamelen we door op een open en veilige manier in gesprek te gaan met jou. Aan de hand van de resultaten uit dit onderzoek willen we de ondersteuning voor jongeren die zich in een gelijkaardige situatie bevinden verbeteren.

Omdat jij minderjarig bent, mag je enkel deelnemen aan dit onderzoek met de toestemming van je ouders.

Indien je wil mag je je ouders aanspreken over dit onderzoek en hen vragen de bijkomende informatie te lezen, of de onderzoeker Alexandre Reynders te contacteren voor bijkomende informatie via  alexandre.reynders@odisee.be of via het nummer 0476 710 786.

Nadien kan je in overleg met je ouders beslissen of je al dan niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek.

Indien het voor jou niet mogelijk of moeilijk is om toestemming te krijgen van je ouders, neem dan zelf of laat iemand die je vertrouwt (bijvoorbeeld een arts, leerkracht, familielid of hulpverlener) contact opnemen met de onderzoeker en dan kijken we of we een oplossing kunnen vinden.

Flyer over dit project

Je kan ook als je dat wil een flyer over dit onderzoek downloaden, lezen, en eventueel zelf verder verspreiden, waarvoor dank!

Zeker professionals in de gezondheidszorg, maar ook leerkrachten, jeugdwerkers, sociaal werkers, ... willen we van harte uitnodigen dit project onder de aandacht te brengen van hun cliënteel, leerlingen, enz. 

Achtergrond

Over dit project

Dit project is een initiatief van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee). Het is een vervolg op het eerdere onderzoek en de website: 'Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord'. Meer informatie over de totstandkoming van dit project.

De manier waarop dit onderzoek verloopt, is goedgekeurd door de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie van KU Leuven. Voor eventuele klachten of andere bezorgdheden omtrent ethische aspecten van deze studie kan je contact opnemen met deze commissie: smec@kuleuven.be

Logo van website 'Help, mijn kind denkt aan zelfmoord'

Met steun van Vlaanderen en in samenwerking met: