Liebe in Partnerbeziehungen / Liefde in partnerrelaties

In partnerrelaties treden vaak diverse vormen van vervreemding op, die op termijn leiden tot afstand en eventuele scheiding. Hoe kunnen we deze processen beter begrijpen en wat leert ons dit over ondersteuningsmogelijkheden om vervreemding te voorkomen? 

In dit onderzoek gaan we na wat processen van vervreemding en toxische relaties inhouden en hoe duurzaamheid van partnerrelaties kan ondersteund worden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de University of Applied Sciences Dortmund en de UAS Köln. Ook tweedejaarsstudenten Gezinswetenschappen werken mee. In Duitsland en Vlaanderen werden diepte-interviews met paren afgenomen. 

  • In Vlaanderen werd hierbij gefocust op processen van schaamte, schuld en vergeving. 
  • In Dortmund op de overgang naar samenwonen en op toxische relatievormen. 
  • In Köln gaat het om de explicitering van beroepskennis en –vaardigheden van de sociaal werker. 

Tweewekelijks wordt uitgewisseld over de verwerking van het onderzoek en over tussentijdse publicaties. In het najaar van 2023 worden de onderzoeksresultaten in boekvorm gepubliceerd.

Onderzoeker: Joris Dewispelaere
Looptijd: februari 2021 - najaar 2023

 

twee handen op elkaar