Vormingsaanbod Encounter Vlaanderen

Encounter Vlaanderen is een vormingsorganisatie die vormingsweekends en -avonden inricht ter ondersteuning van partnerrelaties. In het academiejaar 2020-2021 kreeg Joris Dewispelaere de vraag om mee te werken aan een vernieuwde wetenschappelijke fundering van hun vormingsaanbod en mee nieuwe vormingen uit te werken.

Tweedejaarsstudenten van de bachelor Gezinswetenschappen werkten actief mee aan het onderzoek. Ze namen heel wat interviews af in het kader van hun projectwerk, onder meer over processen van vergeving en omgaan met ernstige ziekte. Verder deden ze een inventarisering van wensen tot vervolgvormingen op basis van een bevraging van deelnemers aan Encounter. 

koppel dat elkaar omarmt
Inbreng vanuit bachelorproeven

Nieuwe thema's en vormingsdagen

Naast het onderzoekswerk van de tweedejaars Gezinswetenschappen kozen enkele derdejaars er de afgelopen jaren voor om hun bachelorproef te wijden aan enkele specifieke thema's.

Op basis hiervan konden we aan Encounter Vlaanderen nieuwe inhouden voorstellen voor vormingsdagen:

  • De Buck, J. (2022). Liefde in tijden van onzekerheid. 
  • Decramer, I. (2022). Geweldloze communicatie binnen partnerrelatietherapie. 
  • Dreezen, C. (2022). Relatieverdieping in de natuur. 
  • Meert, L. (2023). Ondersteunen van partnerrelaties in het diverse genderlandschap.
  • Phuong Ngo, T. (2022). De partnerrelatie na vreemdgaan
  • Provoost, R. (2022). Het pad ontvouwt zich door het te bewandelen. 
  • Wullaert, L. (2021). Koppels met een tiener met autisme ondersteunen. 

Ook in 2023-2024 loopt nog een bachelorproef, met name over de noden van jonge koppels.

Vervolg: kwantitatief onderzoek

Wat is de impact van dit vormingsaanbod?

Naast dit kwalitatief onderzoek wordt voor 2022-2024 een kwantitatief onderzoek naar de werking en impact van het vormingsaanbod voorzien, in samenwerking met de onderzoeksgroep ‘Meaning and Existence’ van de KULeuven, met onder meer prof. dr. S. Vanhooren.