Biculturele relaties: divers-sensitieve gezinsondersteuning in superdiversiteit

Hoe beleven bi-culturele koppels hun relatie? Waarom zijn relaties van bi-culturele koppels kwetsbaarder? Hoe kunnen we – in co-creatie met het werkveld – komen tot een meer divers-sensitieve hulpverlening aan de groeiende groep van bi-culturele koppels? Die vragen staan centraal in dit project.

Close-up Photo of a Couple with Wedding Rings
Looptijd
/
Financiering
PWO

Onderzoek leert dat het aantal en aandeel koppels met minstens één partner van niet-Belgische origine groeit, in België net zoals in andere EU-lidstaten. Koppels met minstens één partner van niet-Belgische origine kennen een hoger risico op echtscheiding.

Dit PWO-voorstel onderzoekt de duurzaamheid van relaties en de ondersteuningsnoden van bi-culturele koppels. Hiermee bedoelen we gemengde koppels met één partner van niet-Belgische origine en koppels waar beide partners een migratieachtergrond hebben. Deze koppels combineren meerdere culturele referentiekaders (“biculturaliteit”), ontwikkelen zo diversiteitscompetenties en kunnen zich meerdere culturele repertoires eigen maken. Dit stelt hen ook voor belangrijke uitdagingen. Bi-culturele koppels en gezinnen geven aan dat er weinig informatie voorhanden is over het omgaan met meertaligheid, met verschillende verwachtingen vanuit de familie, keuzes in de opvoeding van de kinderen, …

Bovendien ervaren ze soms weinig begrip en steun van hun omgeving bij het vormgeven van hun relatie en sluit hulpverlening nog onvoldoende aan bij de realiteit van bi-culturele koppels. Te vaak worden problemen toegedicht aan culturele verschillen. Hulpverleners en gezinsbeleid hebben nood aan een beter zicht op de toename van bi-culturele gezinnen, op de diversiteit binnen deze groep en op hun noden.

Met dit PWO-project willen we de (diversiteits)competenties, veerkracht, uitdagingen, kwetsbaarheden en (ondersteunings)noden van koppels met minstens één partner van niet-Belgische origine onderzoeken. Vanuit deze inzichten willen we in co-creatie komen tot een breder, gerichter en divers-sensitiever aanbod aan gezinsondersteuning vanuit het werkveld. Dat doen we door een combinatie van

 • kennisopbouw, om mensen in het werkveld meer inzicht te geven in bi-culturele gezinsdynamieken;
 • methodiekontwikkeling, in co-creatie met divers-sensitieve gezinsondersteuners, en
 • vormingen, uitwisseling en intervisies, om bij te dragen aan een meer divers-sensitief aanbod van gezinsondersteuning voor gezinnen met minstens één partner van niet-Belgische origine.

Maak kennis met de onderzoekers

Onze partners

 • Sofie Dieltjens, seksuoloog en relatietherapeut, lid van het bestuur van BVGRS
 • Geert Schelkens, klinisch Psycholoog/psychotherapeut bij Psygroup International Joint Practice Brussels te Etterbeek en deeltijds bij Bru-Stars, Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg voor jongeren en kinderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als expert rond de thema's cultuursensitieve zorg en migratie
 • Annalisa Gadaleta, Algemeen Directeur CAW Brussel
 • Floris Van Brabandt, hulpverlener bij CAW Boom-Mechelen-Lier en lector opleiding Gezinswetenschappen
 • Fatma Arikoglu, Ella vzw
 • Saida El Fekri, Safe space vzw
 • Veerle Audenaert, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Cloë Ost, Statbel
 • Iman Lechkar, VUB
 • Dimitri Mortelmans, Universiteit Antwerpen

Wil je meer weten over dit project?