Alle liefs voor m/v/x

Bo Fagardo is vanuit haar functie als onderzoekster aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen, en haar expertise als seksuologe betrokken bij het project ‘Alle liefs voor M/V/X’ van de Gezinsbond. Dit project heeft als doelstelling om gezinnen waarin een LGBTQIA+ kind opgroeit te erkennen en te ondersteunen in de potentiële ‘hobbelige weg’ die hen te wachten staat.

Ze werkt een communicatietool uit met het oog op het faciliteren en bevorderen van gesprekken over LGBTQIA+ binnen gezinnen enerzijds, en tussen gezinnen met een LGBTQIA+ kind en de buitenwereld (school, hobby’s, werk, gezondheidsactoren …) anderzijds. Ze baseert zich daarvoor onder meer op cliëntdossiers inzake transgenderzorg en seksuele oriëntatie.

 

drie mensen hebben handen in elkaar
webinar en gesprektool

Op naar een open en sensitief gesprek over LGBTQ+

"Mijn kind heeft diens (roep)naam veranderd naar een meer genderneutrale naam. Nu wordt mijn kind 16 jaar en wil het diens naam officieel veranderen. Wat is jullie raad/mening?"

Dit is een van de vragen die ouders voorlegden aan onderzoekster en seksuologe Bo Fagardo tijdens het webinar 'Op naar een open en sensitief gesprek over LGBTQ+' dat de Gezinsbond op 20 maart 2022 organiseerde.

"Vat een vraag om verandering van naam niet op als een afwijzing van jou, maar als een zoektocht naar een kader dat beter past," is een van haar adviezen. "Geef je kind en jezelf ook tijd om aan al deze veranderingen te wennen." 

Je kan dit webinar herbekijken.

Hoe kan je binnen je gezin zelf het gesprek aangaan over intiemere onderwerpen, zoals seksualiteit? Ook als je kind bijvoorbeeld tot de 12% jongeren behoort die zich aangetrokken voelt tot iemand van hetzelfde geslacht. Of als deze zich niet (volledig) identificeert met diens geboortegeslacht. De tool 'Open Het gesprek' werd in samenwerking met Bo Fagardo ontwikkeld.

De tool wil helpen om in een open en sensitief gesprek de juiste vragen te stellen en zo te ontdekken hoe jij en je kind denken over relaties, gender, identiteit en seksualiteit. Hierbij houdt de inclusieve tool rekening met de vele variaties die hier mogelijk zijn. De tool kan dus door iedereen op het LGBTQIA+ spectrum gebruikt worden!

De tool 'Open Het gesprek' werd in 2023 online gezet op goedgezind.be.

 

Bo in actie op webinar