Alle liefs voor m/v/x

Bo Fagardo is vanuit haar functie als onderzoekster aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen, en haar expertise als seksuologe betrokken bij het project ‘Alle liefs voor M/V/X’ van de Gezinsbond. Dit project heeft als doelstelling om gezinnen waarin een LGBTQIA+ kind opgroeit te erkennen en te ondersteunen in de potentiële ‘hobbelige weg’ die hen te wachten staat.

Ze werkt een communicatietool uit met het oog op het faciliteren en bevorderen van gesprekken over LGBTQIA+ binnen gezinnen enerzijds, en tussen gezinnen met een LGBTQIA+ kind en de buitenwereld (school, hobby’s, werk, gezondheidsactoren …) anderzijds. Ze baseert zich daarvoor onder meer op cliëntdossiers inzake transgenderzorg en seksuele oriëntatie.

 

drie mensen hebben handen in elkaar
webinar

'Op naar een open en sensitief gesprek over LGBTQ+'

"Mijn kind heeft diens (roep)naam veranderd naar een meer genderneutrale naam. Nu wordt mijn kind 16 jaar en wil het diens naam officieel veranderen. Wat is jullie raad/mening?" Dit is een van de vragen die ouders voorlegden aan onderzoekster en seksuologe Bo Fagardo tijdens het webinar 'Op naar een open en sensitief gesprek over LGBTQ+' dat de Gezinsbond op 20 maart 2022 organiseerde. "Vat een vraag om verandering van naam niet op als een afwijzing van jou, maar als een zoektocht naar een kader dat beter past," is een van haar adviezen. "Geef je kind en jezelf ook tijd om aan al deze veranderingen te wennen." 

Je kan dit webinar herbekijken.

Bo in actie op webinar