Hoe divers is de jeugdbeweging?

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Hoe divers is de jeugdbeweging?

Chirojeugd Vlaanderen neemt diversiteit heel ernstig. Veel jeugdbewegingen zijn opvallend wit, en trekken vooral kinderen aan uit de middenklasse. Chiro wil inclusief zijn. Chiro wil een afspiegeling zijn van haar buurt, dat is de essentie. Om dat te verwezenlijken, is een Commissie Diversiteit aan de slag gegaan met dit thema.

Jeugdwerk voor iedereen

Jeugdwerk voor iedereen, ’t is een droom, waar wij ook als kenniscentrum in investeren. Met onze onderzoeksprojecten Ouders en het jeugdwerk en Ondersteuningskader: relatie ouders-jeugdwerk willen we de betrokkenheid van ouders bij het jeugdwerk, en de betrokkenheid van jeugdwerkers bij gezinnen, versterken. Ook dat verlaagt de drempel naar het jeugdwerk voor gezinnen die nu moelijker de weg vinden.

Met dit onderzoek speelt Chiro een pioniersrol. Als grootste jeugdvereniging van Vlaanderen vinden zij dat hun rol. De kennis die zij, samen met ons, uit dit diversiteitsonderzoek halen, delen ze graag met de ganse jeugdwerksector.

Daar willen wij als kenniscentrum graag onze schouders onder zetten!

Diversiteit in de jeugdbeweging

Wil je meer weten over dit project?