Hoe divers is de jeugdbeweging?

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Hoe divers is de jeugdbeweging?

Chirojeugd Vlaanderen neemt diversiteit heel ernstig. Veel jeugdbewegingen zijn opvallend wit, en trekken vooral kinderen aan uit de middenklasse. Chiro wil inclusief zijn. Chiro wil een afspiegeling zijn van haar buurt, dat is de essentie. 

Om dat te verwezenlijken, is een Commissie Diversiteit aan de slag gegaan met dit thema. Deze nationale vrijwilligersploeg ontwikkelt allerlei acties. Sinds 2017 wordt dit team bijgestaan door een voltijdse diversiteitsmedewerker. Samen schreven zij ‘Iedereen Chiro’, een diversiteitsplan met een stand van zaken en de strategische aanpak tussen 2018 en 2021 op vlak van diversiteit, inclusie en toegankelijkheid.

Eén van dé vragen die de auteurs zich stellen in dat diversiteitsplan, is: Hoe divers is Chiro nu eigenlijk?

Het kenniscentrum heeft de diversiteit van de Chirowerkingen onder de loep genomen:

  • Welke doelgroepen bereiken ze minder en hoe komt dat?
  • Wat zou hen helpen om de weg naar Chiro wel te vinden?
  • Hoe kan Chiro daar een antwoord op bieden? 

Studenten werkten mee

Studenten van de tweede opleidingsfase van de bacheloropleiding Gezinswetenschappen werkten actief mee aan de uitvoering van dit project.

Zij gingen mee ouders, jongeren en leiding bevragen bij enkele chirowerkingen.

In de media

Chiro communiceerde zelf over dit onderzoeksproject.

Op 24 november 2021 publiceerde De Standaard er een artikel over: Chiro wordt diverser, maar leiding kan nog beter

Conclusie

De chirogroepen zelf weerspiegelen vrij goed de wijk waarin ze werken. Bij de leiding zijn jongeren met een migratieachtergrond wel nog ondervertegenwoordigd, al doet Chiro in een stedelijke context dit opvallend beter. Work in progress dus, maar toch al vrij goed bezig.

Jeugdwerk voor iedereen

Jeugdwerk voor iedereen, ’t is een droom, waar wij ook als kenniscentrum in investeren. Met onze onderzoeksprojecten Ouders en het jeugdwerk en Ondersteuningskader: relatie ouders-jeugdwerk willen we de betrokkenheid van ouders bij het jeugdwerk, en de betrokkenheid van jeugdwerkers bij gezinnen, versterken. Ook dat verlaagt de drempel naar het jeugdwerk voor gezinnen die nu moelijker de weg vinden.

Met dit onderzoek speelt Chiro een pioniersrol. Als grootste jeugdvereniging van Vlaanderen vinden zij dat hun rol. De kennis die zij, samen met ons, uit dit diversiteitsonderzoek halen, delen ze graag met de ganse jeugdwerksector.

Daar zetten wij als kenniscentrum graag onze schouders onder!

Diversiteit in de jeugdbeweging