Balder en bondgenoten bouwen een warme school

Samen met een breed netwerk van Brusselse, gemeentelijke en buurtpartners uit welzijn, zorg en vrije tijd willen we van Basisschool Balder in Sint-Gillis (Brussel) een warme school maken die optimale leer- en levenskansen aan kinderen en hun gezinnen kan geven.

De school is gelegen in een complexe aankomstwijk met hoge armoedecijfers en een beperkt welzijns- en vrije tijdsaanbod. Vanuit de warme school werken we aan een warme buurt waar meer verbinding en onderlinge hulp tot stand komen.

Odisee ondersteunt en coacht het lokale bondgenootschap en voert een actie-onderzoek uit naar de organisatie van een ‘verlengde leerdag’.

Looptijd
/
Financiering
Vlaamse Overheid, Departement Zorg, Afdeling Beleidscoördinatie. Projectoproep ‘Lokale bondgenotennetwerk’.
Sterk lokaal bondgenootschap in Sint-Gillis (Brussel)

Warme school én warme buurt

Samen met een breed netwerk van Brusselse, gemeentelijke en buurtpartners uit welzijn, zorg, vrije tijd, willen Balder en Odisee van Basisschool Balder in Sint-Gillis een ‘warme school’ maken die alle leer- en levenskansen aan kinderen en hun gezinnen kan geven.

De warme school wordt de uitvalsbasis voor een warme buurt waar meer en meer verbinding en onderlinge hulp tot stand komt. 

Een school die voelt als een thuis, van 0 tot 12 jaar

Kinderen tot 12 jaar zetten grote stappen: van voorschoolse kinderopvang naar kleuteronderwijs en lager onderwijs. Dat vraagt telkens veel aanpassingen, meestal in een heel nieuwe omgeving. Met dit project willen we drie socialiserende omgevingen van kinderen: GEZIN – BUURT – SCHOOL nauw met elkaar verbinden. De bedoeling is om zo deze transities voor kinderen en hun gezinnen warm en zacht laten verlopen. Gezinnen vinden dan voor hun kinderen een schoolomgeving die van 0 tot 12 jaar een vertrouwde plek kan zijn.

Schools en niet-schools: alles is leren en leven

Doel is ook om de schotten tussen onderwijs, vrije tijd en welzijn weg te nemen en een aantal levensdomeinen samen te brengen. We willen het onderscheid tussen schools en ‘niet-schools’ wegnemen, het zogenaamde formele en niet-formele leren samenbrengen om elkaar te versterken, en het informele leren als ondersteuning inzetten voor het formele leren. 

Langer op school kan ook leuk zijn!

Om het potentieel van alle kinderen te realiseren, om tegemoet te komen aan de verwachtingen van ouders, en tegelijk de ‘tijdsdruk’ weg te nemen, onderzoeken we de mogelijkheid om schooldagen in de tijd langer te maken en met een uur tot twee uur per dag te verlengen. Eventueel ook op woensdagnamiddagen extra leertijd te organiseren.

Deze verlengde leertijd is voor alle betrokkenen (kinderen, leerkrachten, gezinnen, buurt, beleidsmakers…) een nieuwigheid. Een actie-onderzoek ondersteunt de vormgeving en implementatie ervan. 

We zetten in op ouderparticipatie, sense of belonging en het versterken van  buurtgerichte netwerken. Ook professionalisering en verduurzaming zijn belangrijke doelstellingen van het project. 

Balder gevel
Met dit project willen we de drie grote omgevingen waarin kinderen opgroeien GEZIN – BUURT – SCHOOL tot een grote warme omgeving maken. Het doel is dat de kinderen zich overal thuis voelen, van 0 tot 12 jaar, in de crèche, de school, de sportclub en bij andere hobby's. Ook de ouders moeten zich overal welkom voelen. We geloven dat dit niet alleen de leerkansen van de kinderen sterk kan verhogen, maar ook het welbevinden van het hele gezin kan verbeteren.
Mike Goudeseune
Directeur Balder
Balder directeur

Partners in dit project: