Digitale tool ter ondersteuning van naasten van een suïcidaal gezinslid

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen en het onderzoekscentrum User Centered Electronics & ICT (UCE) ontwikkelen een laagdrempelige, digitale state of the art applicatie ter ondersteuning van naasten van een suïcidaal gezinslid. Ondanks de vele uitdagingen die gezinnen in deze situatie ondervinden, is de weg naar steun lang en moeilijk.  Deze digitale (messenger) tool wordt ontwikkeld op basis van inzichten uit eigen wetenschappelijk onderzoek.

Photo Of Woman Sitting On Floor
Looptijd
/
Financiering
PWO

Naar schatting leven 400.000 Vlamingen samen met iemand die de afgelopen 12 maanden aan zelfdoding heeft gedacht. Tot op heden is de aandacht voor deze naasten zowel vanuit de wetenschappelijke literatuur, het beleid als de hulpverlening beperkt.

Uit eigen onderzoek blijkt dat deze naasten een zeer zware negatieve en langdurige impact ervaren op alle domeinen van het leven. Desondanks ondervinden de naasten van een suïcidaal gezinslid heel wat drempels om formele en informele ondersteuning te vragen en te krijgen.

Dit project bouwt verder op eerder onderzoek naar ervaringen en noden van naasten van een suïcidaal gezinslid met een bijzondere focus op de gezinsdynamiek en intra-familiale relaties. Op basis van de verworven inzichten ontwikkelen we een state-of-the-art digitale tool ter ondersteuning van naasten van een suïcidaal gezinslid.

Maak kennis met de onderzoekers

Onze partners

Voor dit project werken we samen met

  • Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie
  • PAika UZ Brussel
  • Zorgnet Icuro
  • Familieplatform
  • Bru-Stars

Wil je meer weten over dit project?