Meet the parents?! Reflectie-instrument voor begeleiders in het jeugdwerk

Voor jeugdwerkers, zowel vrijwilligers en professionals, roept contact en communicatie met ouders vaak veel vragen op. Een goede relatie met ouders opbouwen, hoe doe je dat? 

Om jeugdbegeleiders hierbij te helpen, ontwikkelden we de tool 'Meet the parents?!', in samenwerking met De Aanstokerij en tal van jeugdwerkactoren waaronder Chirojeugd Vlaanderen, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en met steun van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Ouderbetrokkenheid in het jeugdwerk

Een goede relatie met ouders opbouwen, hoe doe je dat? 

Als we denken aan ouderbetrokkenheid, dan gaat het al snel over de vraag of en hoe we ouders inspraak moeten geven... Maar, moet dat wel? Willen we dat ook?

Uit literatuur en onderzoek bij ouders kunnen we enkele algemene richtlijnen halen voor een goed contact: eerlijk zijn, glimlachen, initiatief nemen in het contact, persoonlijk en rechtstreeks contact, voldoende informatie en uitleg geven, waken over een open en directe communicatie.

Wat betekent dit concreet voor een jeugdwerking? 

Als jeugdwerker hoop je op een goede medewerking, respect en al eens een dankjewel van ouders. Maar ouders hebben soms andere verwachtingen van hoe de werking er moet uitzien, hoe een begeleider het best aanpakt.

Voor een goede samenwerking zijn beide partijen aan zet. Er zijn geen kant-en-klare oplossingen. Zowel ouders als jeugdwerk zelf hebben een aandeel in het creëren van dialoog.

Om jeugdbegeleiders hierbij te helpen, ontwikkelden onderzoekers Evelyn Morreel, Kristien Nys en Karla Van Leeuwen de tool 'Meet the parents?!'. De tool kwam tot stand in samenwerking met De Aanstokerij en tal van jeugdwerkactoren waaronder Chirojeugd Vlaanderen, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en met steun van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

 

Inhoud van de tool

De tool behandelt zes thema's:

 

Meet the parents toolbox
 1. 1

  Ouders laten meewerken

  • Hoe kan je ouders met een moeilijke financiële achtergrond tegemoet treden?
  • Wat als kinderen het gevraagde materiaal niet meehebben?
  • Hoe kunnen we goede afspraken maken met ouders rond brengen en halen of inschrijven?
  • Hoe kom je bepaalde informatie bv. over medicatiegebruik te weten?
  • Kan je afstemmen over de verwachtingen?
  • Hoe kunnen we ouders bij de werking betrekken?
 2. 2

  Contact leggen met alle ouders

  • Hoe bereiken we ouders best?
  • Passen we onze communicatie naargelang (de mogelijkheden van) ouders aan (bv. andere taal spreken)?
  • Hoe en wanneer doen we een beroep op brug- of tussenfiguren?
 3. 3

  Als begeleider de touwtjes in handen houden

  • Hoeveel inspraak geven we ouders?
  • Gaan we op eisen van ouders in?
  • Kunnen en moeten we maximaal beschikbaar zijn?
 4. 4

  De zaak ontmijnen

  • Ga je de confrontatie aan met een boze ouder?
  • Hoe reageren op (ontevreden) reacties via sociale media?
  • Wat doen we als we van anderen horen dat er klachten zijn?
 5. 5

  De ouder geruststellen

  • Hoe ouders geruststellen dat het kind het goed stelt bij ons op de werking?
  • Kunnen we tonen dat we onze verantwoordelijkheid opnemen en dat ouders ons kunnen vertrouwen?
  • Hoe reageren op bezorgdheden rond privacy?
 6. 6

  Moeilijke situaties aankaarten

  • Wat als je niet dezelfde waarden en normen deelt?
  • Wat kunnen we doen als we misbruik, agressie of een andere verontrustende situatie vermoeden?