Van buddy tot community: een reportage over buddywerkingen

De Vlaamse overheid financierde 28 buddyprojecten gedurende drie jaar (2019-2022). Ze vroeg aan Odisee-Kenniscentrum Gezinswetenschappen, De Link vzw en SAM vzw om deze projecten te ondersteunen met een lerend netwerk en intervisies. In deze film delen enkele projecthouders en buddy's hun inzichten.

Looptijd
/
Financiering
Met steun van de Vlaamse Overheid
Context van dit project

Hoezo, buddywerking?

Aan sociale professionals wordt steeds meer gevraagd om het netwerk van mensen in kwetsbare situaties te versterken, om formele en informele hulp op elkaar af te stemmen. Naast de reguliere werking bouwen ze, mede onder impuls van beleidsoproepen, vrijwilligerswerkingen uit. Ze zetten buddyprojecten op. Ze ondersteunen mantelzorgers, werken aan zorgzame buurten, of starten met gezinscoaching.

Tegelijk veranderen ook de structuren waarbinnen sociale professionals werken. Het beleid dringt aan op meer integratie van het sociaal werk in de welzijns- en gezondheidssector. ‘Community’ en ‘care’ zijn geen tegengestelden meer.

We vroegen aan regisseur Margo Mot om het verhaal van buddy’s en sociale professionals te vatten in een videoreportage. Dat werd ‘Van buddy tot community’. In die film ligt de focus niet alleen op de buddy’s, maar ook op de sociale professional die outreacht, rekruteert, het project administratief beheert en een duurzame impact nastreeft.

De video is bedoeld als educatief materiaal voor professionals die eraan denken om een buddyproject op te zetten. De film biedt ook inzicht in hoe buddywerk geïntegreerd is in een breder verhaal.

De film

Bekijk alle fragmenten

We knipten de film op per thema zodat je zelf kan kiezen welke onderwerpen je bekijkt. Hier vind je alle thema's op een rij.

Het doet me enorm deugd dat deze film en studiedag zo sterk promoten om als organisaties kennis en ervaring met elkaar te delen, om zo sterker sociaal werk te kunnen realiseren. We kunnen veel van elkaar leren!
Een enthousiaste deelnemer aan de studiedag

Presentaties van de film

In aanloop naar de internationale Dag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober organiseert het studiegebeid Sociaal-Agogisch Werk (SAW) elk jaar een een actie- en reflectiedag over armoede. Op 14/10/22  stelden Kristien Nys en Joris Van Puyenbroeck het buddyproject voor aan de studenten.

In de workshop toonden Kristien en Joris filmfragmenten waarin mensen met een armoede-ervaring en buddywerkers vertellen wat buddywerk is, hoe ze omgaan met grenzen en wat voor hen ‘sterk duowerk’ is. Ze bespraken met de studenten wat hun rol daarin kan zijn als toekomstige professional.

Op de studiedag ‘Eenzaamheid en Sociaal Isolement’ van 21/10/2021 die Odisee samen met de VGC organiseede, gaven we samen met andere werkveldactoren (o.a. Magenta, Burgers aan zet en Lus vzw) een workshop over de thema's van deze video. 

Dit is een project van deze organisaties en met steun van de Vlaamse overheid: