Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert

Door Dirk Geldof, uitgegeven bij Acco in 2013. Kreeg in 2019 9de en geheel herwerkte editie. Werd in 2016 vertaald naar het Engels.

De 21ste eeuw wordt een eeuw van superdiversiteit. In steden als Brussel of Rotterdam vormen mensen met wortels in migratie al de meerderheid van de stadsbewoners. Volgend decennium is dat ook in Antwerpen een realiteit. Ook in vele andere gemeenten groeit de diversiteit.

In deze superdiversiteit leven steeds meer gezinnen over de grenzen heen. Ze worden wereldfamilies: contacten met familieleden en vrienden in andere landen hebben impact op relaties met huis- en stadsgenoten. Wat betekent superdiversiteit voor gezinsrelaties? Hoe moet het gezinsbeleid hierop inspelen? Welke uitdagingen zien we voor het integratiebeleid, voor lokale besturen, voor sociaal werk? Hoe ontwikkelen we een nieuwe kijk op de groeiende diversiteit in de diversiteit? En hoe kunnen we het potentieel ervan beter tot zijn recht laten komen en de valkuilen vermijden?

Hiernaast vindt u linken naar recensies en interviews.

Dit boek werd voorgesteld tijdens een colloquium op 17 oktober 2013.

 

Superdiversiteit krijgt 9de, geheel hernieuwde, herdruk

Op maandag 13 mei 2019 presenteerde Dirk Geldof in de bib van de Karel de Grote Hogeschool de geheel herwerkte en geactualiseerde 9de herdruk van zijn basiswerk 'Superdiversiteit'.

Met nieuwe demografische cijfers, een synthese van recent onderzoek rond superdiversiteit, en een nieuw hoofdstuk rond de taal die we hanteren. En met een nieuwe cover, natuurlijk. 

 

Auteur: Dirk Geldof
Jaar van eerste uitgave: 2013 - Kreeg in 2019 9de en geheel herwerkte editie. Werd in 2016 vertaald naar het Engels.
Uitgever: Acco

Bestellen via Acco Leuven

Dit boek werd in 2016 vertaald naar het Engels. Deze versie kunt u ook bestellen.
Op IRIS, de 'International conference - Frontiers and borders of superdiversity: theory, method and practice', op 23-24 juni in Birmingham, stelt Dirk Geldof een paper voor over superdiversiteit

cover superdiversiteit