Wortelen in Nieuwe Aarde. Vertelkaarten over vertrekken en aankomen.

Het verteldoosje 'Wortelen in nieuwe aarde' is opgebouwd uit 36 prachtige vertelkaarten.

Het is bedoeld om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren over de ervaringen voor, tijdens en na de vlucht, of bij andere ingrijpende transities.

Gezinnen op de vlucht

In dialoog met kinderen

In het project 'Veerkracht ondersteunen bij ouders en kinderen van vluchtelingengezinnen' bekeken we de noden, maar vooral ook de kracht van gezinnen op de vlucht. We gingen praten met ouders en kinderen van gezinnen uit Afghanistan, Irak en Syrië. We hoorden pakkende verhalen, maar ook getuigenissen over wat deze gezinnen hielp om hun kracht terug te vinden. 

De resultaten van het onderzoek kan je nalezen in het boek 'Veerkracht in beweging. Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken'.

Om de stem van kinderen volop tot zijn recht te laten komen, ontwikkelden Claire Wiewauters en Kaat Van Acker een specifieke aanpak, gebseerd op de methodiek 'The tree of life', die past in het narratieve gedachtegoed. 

Dat werd het verteldoosje ‘Wortelen in nieuwe aarde. Vertelkaarten over vertrekken en aankomen'. 

De kaarten vertellen het verhaal van een boom die vertrekt uit het land waar hij opgroeit, onderweg is en moet wortelen in nieuwe aarde. 

Het spel helpt om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren over de ervaringen voor, tijdens en na de vlucht.

De methodiek is in de eerste plaats ontwikkeld voor kinderen en jongeren met een vluchtervaring maar kan bij uitbreiding gebruikt worden voor kinderen en jongeren na migratie in brede zin en/of bij andere ingrijpende (gezins)transities.

Het vertelspel kan ingezet worden in context van opvang, onderwijs, hulpverlening en therapie.

​Auteurs: Claire Wiewauters, Kaat Van Acker en Mieke Groeninck

De tekeningen werden gemaakt door illustratrice Marie Van Praag

De eerste editie (2019) werd geproduceerd in samenwerking met Studio Sesam vzw. De tweede editie (2022) maakten we in eigen beheer.

Prijs: 20 euro (BTW inbegrepen) + 4,5 euro verzendingskosten (binnen België)

 

Cover verteldoos Wortelen in nieuwe aarde
Werk je met kinderen of jongeren met een migratie- of vluchtverhaal? Weet je niet goed hoe je het gesprek met hen kan opstarten?

Kies dan voor de navorming 'Welkom in de bomenwereld van gezinnen in migratie' die we op 25/04/2024 aanbieden op Campus Schaarbeek!


Wortelen in nieuwe aarde
Prijs: 20 euro (BTW inbegrepen) + 4,5 euro verzendingskosten (binnen België)

Bestel je eigen exemplaar

Hoe?

  • Bestellen doe je via mail
  • Vermeld de titel van de publicatie en het aantal exemplaren
  • Vergeet je naam en je adres niet!
  • Stort het verschuldigde bedrag op rekening BE36 7310 0974 9481 tav Kenniscentrum Gezinswetenschappen, met vermelding van de titel en het gewenste aantal exemplaren
  • De bestelling wordt pas verstuurd na ontvangst van je betaling
  • Wens je een factuur? Vermeld dat en voeg ook je facturatiegegevens toe
  • Dus: naam organiatie, adres, ondernemingsnummer en het e-mailadres waar de factuur naar moet worden gestuurd
  • In dat geval wacht je best met betalen tot je de factuur hebt ontvangen