Veerkracht in beweging. Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken.

Onderzoeksresultaten van PWO-project 'Veerkracht ondersteunen bij ouders en kinderen van vluchtelingengezinnen'.

Onderzoeksresultaten

Gezinnen op de vlucht aan het woord

Steeds meer asielaanvragen komen van gezinnen met kinderen. Hun vragen vereisen een geïntegreerde aanpak. In het transdisciplinaire PWO-project 'Veerkracht ondersteunen bij ouders en kinderen van vluchtelingengezinnen' onderzochten we de noden van gezinnen op de vlucht, en hoe we bestaande initiatieven verder op elkaar kunnen afstemmen en integreren. De resultaten presenteerden we op de slotconferentie op 8 mei 2019.

De resultaten hebben we gebundeld in het boek 'Veerkracht in beweging. Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken' (uitgave van Garant). Twee jaar lang gingen we op gesprek bij begeleiders, ouders en kinderen, aangevuld met een literatuurstudie over de noden van en de opvang voor vluchtelingengezinnen. We legden onze tussentijdse bevindingen voor aan het werkveld en we namen hun bemerkingen mee. In dit boek gaan we op zoek naar wat een divers-sensitieve invulling van veerkrachtig handelen kan zijn, met oog voor de persoonlijke, relationele en contextuele dynamieken in en rond het gezin. Via diepte-interviews vertellen ouders en kinderen van asielzoekende en vluchtelingengezinnen van Afghaanse, Syrische en Iraakse origine, zelf hun verhaal. We krijgen via deze stemmen inzicht in hun kwetsbaarheid, en we zien welke veerkrachtige acties echt doorwegen in het leven van gezinnen op de vlucht.

Daarnaast hebben we een methodiek ontwikkeld, ‘Wortelen in nieuwe aarde. Een vertelspel over vertrekken en aankomen’, samen met Studio Sesam vzw en illustratrice Marie van Praag. Deze methodiek gebruikt de metafoor van een boom die vertrekt uit het land waar hij opgroeit en moet wortelen in nieuwe aarde, en helpt om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren over de ervaringen voor, tijdens en na de vlucht.

cover van boek Veerkracht in beweging
Boek eens een lezing!

Ben je zelf actief in de ondersteuning van gezinnen op de vlucht als professional of als vrijwilliger? Wil je de resultaten van dit boeiende onderzoek met je team bespreken? De highligts van het boek overlopen? De impact ervan op je eigen werking verkennen? Dan kan je altijd onderzoekster en auteur Mieke Groeninck eens uitnodigen voor een lezing of bespreking met je team. Dat kan in het Nederlands of in het Engels.
Interesse?
Geef ons een seintje!
kcgezinswetenschappen@odisee.be
Mieke Groeninck