Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit.

Dit boek schetst de ervaringen van transmigranten in Brussel en Antwerpen en de uitdagingen voor hulpverleners.

In deze wereld van superdiversiteit nemen complexere migratiepatronen toe. Bij transmigratie of meervoudige migratie komen mensen aan na een verblijf in meerdere landen. Het is daarbij onzeker of België hun definitieve land wordt of dat de transmigranten verder migreren. Voor hulpverlening zijn transmigranten geen evidente doelgroep. Ze kennen hun weg in het sociale veld nog niet en beschikken niet altijd over lokale steunnetwerken. Taalbarrières, de tijdelijkheid van hun verblijf en netwerken in meerdere landen maken hulpverlening complexer.

Dit boek verkent de uitdagingen voor hulpverlening en voor lokale besturen. We schetsen de welzijnsnoden van Marokkaanse, Ghanese en Braziliaanse transmigranten in Brussel en Antwerpen en het beroep dat ze doen op formele en informele hulpverlening. Tegelijk analyseren we hoe hulpverleners met deze groepen werken. Het boek verkent de impact van transmigratie en wil inspireren om met deze groep aan de slag te gaan.

Dit boek is gebaseerd op de resultaten voor van het PWO-onderzoek over 'Werken met transmigranten - uitdagingen en kansen voor werkveld en beleid', uitgevoerd door Mieke Schrooten en Margot Lavent (opleiding Sociaal Werk), samen met Dirk Geldof en Sophie Withaeckx (opleiding Gezinswetenschappen en kenniscentrum HIG). Opleidingen Sociaal Werk en Gezinswetenschappen, de Onderzoeksgroep Sociaal Werk en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee Hogeschool.

 

cover boek transmigratie

Info

Op vrijdag 23 oktober 2015 stelden de Onderzoeksgroep Sociaal Werk en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen dit boek samen voor aan het publiek.

Titel: Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit.
Auteurs: Mieke Schrooten, Sophie Withaeckx, Dirk Geldof & Margot Lavent
Jaar van uitgave: 2015
Uitgever, ISBN: Acco, Leuven, ISBN 978 94 6292 271 6 // 2015 

Internationale verspreiding

  • De Engelstalige versie van het boek is beschikbaar als e-book en kan je bestellen bij Acco.
  • Op IRIS, de 'International conference - Frontiers and borders of superdiversity: theory, method and practice', op 23-24 juni 2016 in Birmingham, stelden Sophie Withaeckx, Mieke Schrooten en Dirk Geldof een bijdrage voor over transmigratie.
  • Op de IMISCOE Annual Conference over ‘Migration and Development’, 30 juni tot 2 juli 2016 in Praag, bracht Sophie Withaeckx een paper over transmigratie.
  • In september 2017 verscheen een mooie bespreking van ‘Transmigration’ in het gezaghebbende International Journal of Social Welfare. Een citaat: 'Given the transmigration explosion contributing to superdiversity, all social workers are highly likely to encounter transmigrants in their practice within today’s increasingly superdiverse societies. (…) The authors convincingly depict how transmigrants establish and sustain transnational networks that may or may not assist and sustain them during times of struggle.'
    Aldus Shajimon Peter, Lecturer of Social Work, School of Education and Social Sciences, Eastern Institute of Technology, Gisborne, New Zealand. School of Counselling, Human Services & Social Work, University of Auckland, New Zealand. In: International Journal of Social Welfare (2017:26:417–418).