Bijschakelen met Vroeg en Nabij - 15 februari 2023

Ben je betrokken bij de ondersteuning van gezinnen, kinderen en jongeren? Dan zal je binnenkort hulp zo vroeg mogelijk inzetten. Die hulp zal dichter bij gezinnen, kinderen en jongeren staan. Zij krijgen de regie. Geen breuken meer: trajectondersteuning wordt realiteit!

Op 17 februari 2023 werd de conceptnota voor een geïntegreerd gezins- en jeugdhulpbeleid ‘Vroeg en Nabij’ geagendeerd op de Vlaamse ministerraad. De nota vormt de aanzet voor een traject dat moet leiden tot een kaderdecreet. In de conceptnota wordt onder meer de invoering van trajectondersteuning aangekondigd. Een vloeibare wijze van werken moet ervoor zorgen dat gezinnen op een geïntegreerd zorg- en ondersteuningsaanbod kunnen rekenen. Kinderen, jongeren en gezinnen moeten maximaal mobiel en/of ambulant worden ondersteund. De financiering van initiatieven zal worden gebruikt als hefboom voor impactgericht werken op basis van de doelstellingen die worden afgesproken.

Inmiddels zijn ook de verslagen van de strategische cirkels gepubliceerd. De strategische cirkels zorgden voor heel wat concrete insteken bij de opmaak van de conceptnota. Die conceptnota werd  bekrachtigd door de Vlaamse regering. Dat betekent dat er officieel groen licht is om de plannen rond 'Vroeg en nabij' verder uit te rollen en decretaal te verankeren.

Op 17 november 2023 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet goed ‘over de organisatie van een geïntegreerd gezins- en jeugdhulpbeleid’. In zijn rapport 'De organisatie van een geïntegreerde gezins- en jeugdhulp Naar een decreet-Integrale 3.0?'  bespreekt Gianni Loosveldt de inhoud van dit voorontwerp en formuleert hij er ook enkele bedenkingen bij.

Daarmee bouwt hij verder op de analyses en debatten die we organiseerden tijdens onze studiedag ‘Bijschakelen met Vroeg en Nabij’ op 15 februari 2023, naar aanleiding van onze derde Staat van het Gezinsbeleid. We schakelden deelnemers bij met sprekers uit het beleid, het werkveld, de cliëntenvertegenwoordiging en het onderzoek.

kind speelt met puzzel
Bekijk de presentaties van 15 februari 2023

Programma

Ochtendsessie

Verwelkoming

Tanja Nuelant, directeur cluster Sociaal Agogisch werk Odisee hogeschool

In de maalstroom – een staat van het gezinsbeleid 2022

Gianni Loosveldt, onderzoeker en docent Kenniscentrum Gezinswetenschappen

 Vroeg en Nabij in vogelvlucht

Bruno Vanobbergen, waarnemend Administrateur-Generaal Agentschap Opgroeien

Gezinnen in Vroeg en Nabij: wie zijn ze, wat doen ze?

dr. Philippe Noens, onderzoeker en docent Kenniscentrum Gezinswetenschappen

Wat betekent Vroeg en Nabij concreet voor ...

 • een kinderdagverblijf?

  Ziggy Reviers – pedagogisch ondersteuner, kinderdagverblijven GO! Scholengroep Brussel
 • informele gezinsondersteuning?

  Katrien Sabbe, coördinator expertisecentrum De Katrol (Oostende)
 • een Huis van het Kind?

  Dirk Lambrechts, algemeen coördinator campus O3 Genk

 Vroeg en Nabij, een huis voor alle ouders (?)

dr. Kristien Nys, onderzoeker en docent Kenniscentrum GezinswetenschappenWat betekent Vroeg en Nabij concreet voor ...

 • een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning?

  Lies Chromiak, directeur vzw CKG Kapoentje (Oostende)
 • een netwerk 1Gezin1Plan?

  Pieter Lanckman, netwerkcoördinator 1 Gezin 1 Plan (Halle-Vilvoorde)
 • een organisatie voor bijzondere jeugdzorg met verblijf?

  Geert Frateur, algemeen directeur vzw Blij Leuven (Lievegem)
 • vzw het Cliëntenforum?

  Charlotte Van Meenen en Thorgal De Rycke, medewerkers beleid en vertegenwoordiging

Repliek en vragen vanuit het publiek

Bruno Vanobbergen, waarnemend Administrateur-Generaal Agentschap Opgroeien

Staat van het gezinsbeleid

Van fijn stof, over brooddozen tot onroerende voorheffing: hoe ‘integraal’ is gezinsbeleid?

Kathleen Emmery, coördinator en docent Kenniscentrum Gezinswetenschappen

Gianni Loosveldt, onderzoeker en docent Kenniscentrum Gezinswetenschappen

 

Bekijk de presentaties van de ochtendsessie

 

Namiddagsessie: Gezins- en contextbegeleiders onder Vroeg en Nabij vormen en professionaliseren: co-creatie tussen hogeschool en werkveld?

Tijdens de namiddagworkshops dachten we na over de professionaliteit die Vroeg en Nabij vraagt en wat het onderwijs hierin kan betekenen. We tekenden in co-creatie de krijtlijnen van onze opleidingen en vormingen van de toekomst uit en zochten samen uit welke sociale professionals het werkveld nodig heeft. 

Gespreksgroep 1: De gezins- en contextbegeleider van de toekomst opleiden

Welke basisvaardigheden, attitudes en kennis moeten startende professionals onder de knie hebben? Hoe kunnen hogeschool en werkveld elkaar inspireren?

Gespreksgroep 2: Hulpverlenen in steeds meer diverse en complexe contexten

Gespreksvoering en het kunnen gebruiken van concrete methodieken vormen de basis van de sociale professional, en dat steeds meer in diverse en complexe contexten. Welke communicatievaardigheden en methodieken zijn belangrijk? Welke theoretische modellen zijn een must om toe te passen in de praktijk? Hoe kunnen we (toekomstige) hulpverleners hierin professionaliseren?

Gespreksgroep 3: Leren in de praktijk

Praktijk is een belangrijk raakvlak tussen hogeschool en werkveld. Studenten komen tijdens hun studie in aanraking met het werkveld, waardoor het werkveld mee opleider wordt. Sinds een aantal jaren komt ook de vraag van het werkveld om medewerkers zonder het juiste diploma of nog te weinig ontwikkelde skills mee op te leiden. Hoe kunnen we in co-creatie de professionaliteit versterken?