De crèche weg van de crash. Een staat van het gezinsbeleid 2023

Studievoormiddag op donderdag 22 februari 2024, 9u-13u, Campus Schaarbeek

Naar aanleiding van onze jaarlijkse 'Staat van het gezinsbeleid 2023 in Vlaanderen'.

Je kan hieronder de presentaties bij alle bijdragen vinden.

Zodra onze analyse klaar is, met verwerking van de feedback die we ontvingen nav onze studiedag, vind je deze hier eveneens terug.

Staat van het gezinsbeleid in Vlaanderen in 2023

De crèche weg van de crash

Jaarlijks analyseren we het gezinsbeleid in Vlaanderen van het afgelopen jaar en zoeken we naar patronen en drijfveren van dit beleid tijdens onze 'Staat van het gezinsbeleid'.

Terugkijkend op 2023 kunnen we niet naast de crisis in de kinderopvang. Daarom zoomen we voor onze vierde editie in op deze sector.

  • Wat mogen gezinnen met jonge kinderen verwachten van een ‘geïntegreerd’ beleid?
  • Ligt een structurele oplossing voor het ‘opvangvraagstuk’ niet bij een integratie van kinderopvang en kleuteronderwijs?
  • De gezinsbijslagen voor jonge kinderen worden maar beter ingezet voor meer en betere kinderopvang, of toch niet?
  • Moeten verlofregelingen en kinderopvang niet meer op elkaar ‘afgestemd’ worden?
  • Moeten we kinderopvang blijven zien als een instrument van de work-life balans?

Vele vragen die de kern van het gezinsbeleid raken. Krijgen ze ook een antwoord in het 'Toekomstplan voor de kinderopvang'? Je verneemt het allemaal tijdens onze 'Staat van het gezinsbeleid 2023'.

 

 

Kinderopvang

Praktisch

Datum: donderdag 22 februari 2024, 9u-13u

Plaats: Campus Schaarbeek, Huart Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek