European Observatory on Family Policy

Het ‘European Observatory on Family Policy’ werd opgericht in januari 2022 en is een gezamenlijk project van COFACE Families Europe en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen. Het is bedoeld als platform voor het identificeren van trends en prioriteiten in het gezinsbeleid in de EU-lidstaten, voor het ontwikkelen van innovatieve kaders om gezinsbeleid te analyseren, en om een brug te slaan tussen academici, beleidsmakers en gezinsorganisaties.

Webinar en rapport

Op 15 november 2023 organiseerden we een eerste webinar waarop we het eerste rapport van dit centrum voorstelden: 'Towards greater family policy integration across Europe'. Dit Observatory-rapport vergelijkt het gezinsbeleid in vijf EU-landen: België (Vlaanderen), Polen, Finland, Duitsland en Italië.

Heb je het webinar gemist? Je kan de presentatie van onderzoeker Martino Serapioni herbekijken.

In de periode 2022-2023 werkt het European Observatory aan een monitoringrapport over de beleidsinstrumenten die gezinnen ondersteunen in de eerste levensjaren van kinderen. De aandacht voor ‘early years’ neemt de laatste jaren toe, met de Council Recommendation on high-quality early childhood education and care systems (2019), de EU-kindgarantie (2021) en de EU Care Strategy (2022). Het rapport analyseert de coördinatie tussen beleid over verlofregelingen, kinderopvang, kleuteronderwijs en gezinsondersteuning, op basis van gegevens uit verschillende bronnen (waaronder EU/nationale databanken, bestaand onderzoek naar gezinsbeleid, EU/OESO-rapporten), aangevuld met vijf casestudies in België (Vlaanderen), Polen, Finland, Duitsland en Italië.  Het rapport werd gepubliceerd en voorgesteld op 15/11/2023.

Wie is wie?

Coördinator: Martino Serapioni

Onderzoeksteam:

  • Elizabeth Gosme, Anne-Mie Drieskens voor COFACE
  • Kathleen Emmery, Tanja Nuelant en Jos Sterckx voor het kenniscentrum

Looptijd: januari 2022-2025

mozaïek van gezinnen