Activiteitenverslag 2023

Gezinnen centraal stellen, het zit in het DNA van dit kenniscentrum en van de opleiding Gezinswetenschappen. We doen onderzoek vanuit het perspectief van gezinnen, we ontwikkelen tools om ze beter te ondersteunen en we leiden professionals op om ze vanuit hun kracht te begeleiden. Dit jaarverslag geeft er tientallen voorbeelden van. 

In het oog springen de projecten die we mochten realiseren in het kader van de projectoproep 'Gedeeld en betrokken ouderschap' van het Vlaamse Agentschap Binnenlands Bestuur. Eigen aan onze werkwijze vroegen we aan gezinnen wat zij zelf begrijpen onder deze termen; zijn het wel de idealen van alle gezinnen? De gelijknamige fototentoonstelling geeft letterlijk een inkijk in de wereld van meer kwetsbare gezinnen. Wist je trouwens dat je deze tentoonstelling ook in jouw organisatie of gemeente kan tonen?  

Het is bekend dat het meestal moeders zijn die informatie opzoeken over opvoeding en relaties. Dus bieden we met onze website Vaderen.be een beetje tegenwicht, met leuke tips & tricks die vooral vaders zullen aanspreken. Twee voorbeelden van projecten die vertrekken vanuit het perspectief van gezinnen, die op hun maat antwoorden zoeken, en waar je dit jaar zeker nog van hoort. 

Met de verkiezingen voor de deur zetten we nog een stapje verder. Samen de Gezinsbond organiseren we het Gezinskabinet: we vragen aan de ouders zelf wat zij nodig hebben: "Hoe kan jij als gezin beter ondersteund worden? Wat heb jij als ouder nodig?" Dit voorjaar hebben al meer dan 3000 gezinnen online geantwoord op deze vragen. We organiseren in de zomer een vijftal provinciale Gezinskabinetten waar we samen met lokale ouders op zoek gaan naar mogelijke oplossingen. In het najaar presenteren we de resultaten op een groot Festival van het gezin. Doel is dat de nieuwe regeringen op de diverse niveaus aan de slag gaan met de wensen en verwachtingen van gezinnen. In welke mate ze dat doen, zullen we volgend jaar zeker van nabij bekijken. Ook daar hoor je dus nog van! 

Miet Timmers 
Opleidingshoofd Gezinswetenschappen en Psychosociale Gerontologie  

Kathleen Emmery 
Coördinator Kenniscentrum Gezinswetenschappen  

 

Cover JV KC GW 2023 scherper