Het Grote Gezinskabinet

De Gezinsbond en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen lanceren samen het project ‘Gezinskabinet – Gezinnen aan het woord’, een grootschalige bevraging van gezinnen over heel Vlaanderen en Brussel. Het Gezinskabinet zet de behoeften van gezinnen centraal en vraagt aan de ouders zelf wat zij nodig hebben: "Hoe kan jij als gezin (beter) ondersteund worden, door wie en wanneer? Wat heb jij als ouder, als gezin nodig?" 

Het Gezinskabinet ging van start op 1 februari 2024.

Op zaterdag 28 september 2024 volgt de finale in Leuven: Het Grote Gezinskabinet!

Looptijd
/
Financiering
Vlaamse Overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Samen oplossingen zoeken

Het Grote Gezinskabinet

Het Gezinskabinet vraagt aan gezinnen zelf wat zij nodig hebben. Reeds meer dan 3500 ouders deelden hun ideeën voor een betere begeleiding. 

Op zaterdag 28 september 2024 (10-15u30) volgt de finale in Hal 5 in Leuven: Het Grote Gezinskabinet!

We zoeken 100 ouders die tijdens deze interessante dag de tot nu toe verzamelde voorstellen bespreken, aanvullen, verbeteren om zo te komen tot concrete voorstellen voor de nieuwe beleidsploegen Vlaams en lokaal. Zo beantwoorden we samen de vraag “Hoe kan jij als gezin (beter) ondersteund worden, door wie en wanneer?”. 

Er is geen speciale kennis nodig. Enkel jouw persoonlijke ervaring. 

Op het einde van de dag dragen we, tijdens een receptie, de aanbevelingen over aan de lokale besturen (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), het Vlaams Agentschap Opgroeien en de Vlaamse minister van Welzijn en Gezin. Ook de pers zal aanwezig zijn.

Je maakt dus een unieke dag mee én je hebt impact op het toekomstige beleid met voorstellen van, voor en door ouders. Schrijf je dus zeker in. 

Extraatje

Voor elke deelnemende ouder en hun kinderen hebben we als waardering voor de inspanning een gratis toegangsticket voor ZOO Antwerpen.

Doe je mee?

Gezinskabinet live
Gezinnen aan het woord

Het Gezinskabinet

Het Gezinskabinet gaat samen met gezinnen op zoek naar oplossingen voor problemen en knelpunten waarmee gezinnen vandaag geconfronteerd worden. Het project mikt op gezinnen met kinderen tussen 0 en 14 jaar, met speciale aandacht voor gezinnen in een kwetsbare positie.

Gezinnen overschrijden beleidsdomeinen

Gezinnen zijn net zoals de samenleving dynamisch en divers. In verschillende levensfasen nemen ze voortdurend nieuwe rollen op. Nieuwe levensfasen brengen ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Die uitdagingen hebben impact op elkaar. Zo kan werk een invloed hebben op de nood aan kinderopvang, of huisvesting op gezondheid.

Samen met de Gezinsbond vragen we ons af hoe overheidsmaatregelen die het leven van gezinnen direct beïnvloeden, beter op elkaar kunnen afgestemd worden. Het vooronderzoek, uitgevoerd door studenten Gezinswetenschappen, maakt de nood aan het Gezinskabinet meer dan duidelijk.

Nu kijken beleidsdomeinen zoals arbeid, fiscaliteit, zorg en welzijn elk met een eigen visie en doelstelling, nog te vaak zonder die af te stemmen op elkaar en op gezinnen. Zo krijgen gezinnen niet altijd de ondersteuning die ze nodig hebben. Het Gezinskabinet wil daar oplossingen voor zoeken door ouders zelf aan het woord te laten.

Het Gezinskabinet

Het Gezinskabinet wil een breed maatschappelijk debat opzetten over de ondersteuning van gezinnen met kinderen, met speciale aandacht voor gezinnen in een kwetsbare positie, vanuit het gezinsperspectief. Gezinnen met kinderen tussen 0 en 14 jaar gaan zelf mee op zoek naar oplossingen en alternatieven voor de knelpunten waar de samenleving hen mee confronteert.

Zeker op transitiemomenten, waarop er veel verandert en gezinnen zich moeten aanpassen, ontbreekt vaak de gepaste ondersteuning, of dan blijkt dat voorzieningen niet aangepast zijn aan de nieuwe situatie. Het Gezinskabinet focust daarom op vijf thema’s en transitiemomenten:

  • een lastige combinatie werk-gezin,
  • onverwachte opvoedingssituaties,
  • verandering in gezinssituatie,
  • onverwachte tegenslagen en
  • nieuwe stappen, zoals geboorte of school.
Logo Gezinskabinet
‘De samenleving is totaal niet klaar voor nieuw samengestelde gezinnen. Wij blijven noodgedwongen apart wonen. Het is financieel gewoon niet te dragen.’

‘Je moet zelf achter je rechten zoeken: het wordt je niet voorgeschoteld.’

'Ik zou niet weten waar ik de tijd moet halen om hen te helpen met hun huiswerk. We zijn nu net thuis, ze moeten nog eten en in bad... ik heb daar geen tijd voor.’
Enkele citaten uit de bevraging van gezinnen door studenten Gezinswetenschappen in het voorzonderzoek
Gezinskabinet-tafel
Hoe werkt het Gezinskabinet

Gezinnen komen zelf aan het woord

De initiatiefnemers roepen gezinnen massaal op mee te doen met het Gezinskabinet. Alle unieke verhalen samen helpen zeker om mee te zoeken naar oplossingen.

Deelnemen aan het Gezinskabinet kan op verschillende manieren.

  • Gezinnen kunnen online hun verhalen delen,
  • deelnemen aan een live Gezinsbabbel of Gezinscafé,
  • of thuis zelf iets organiseren.
  • Het Gezinskabinet rekent ook op de steun van tal van organisaties die actief zijn in gezinsondersteuning.

Het doel? Duizenden gezinnen en ouders aan het woord laten.

Ontdek meer en doe mee via gezinskabinet.be.

 

Doe mee! Deel ook de link met gezinnen rond jou!

Deel je eigen verhaal of suggesties voor een betere ondersteuning van gezinnen