Veerkracht ondersteunen bij ouders en kinderen van vluchtelingengezinnen: Slotconferentie.

Met presentatie van het boek ‘Veerkracht in beweging. Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken' en de methodiek ‘Wortelen in nieuwe aarde. Een vertelspel over vertrekken en aankomen’.

Steeds meer asielaanvragen komen van gezinnen met kinderen. Hun vragen vereisen een geïntegreerde aanpak. Twee jaar lang onderzochten we de noden van gezinnen op de vlucht, en hoe we bestaande initiatieven verder op elkaar kunnen afstemmen en integreren. We gingen op interview bij begeleiders, bij ouders en bij kinderen van deze gezinnen, en vulden dit aan met een literatuurstudie over de noden van en de opvang voor vluchtelingengezinnen. We legden onze bevindingen voor aan het werkveld en namen hun bemerkingen mee.

Op woensdag 8 mei 2019 organiseerden we de slotconferentie en stelden we de beide projecten voor.
 

Op het programma:

 • Inleiding
 • Toelichting bij het onderzoek en de resultaten, door Mieke Groeninck
 • Getuigenis van een gezin
 • Toelichting bij de methodiek door Claire Wiewauters & Kaat Van Acker
 • Reacties op aanbevelingen voor werkveld en beleid, vanuit onze partners in dit project:
  • Vluchtelingenwerk Vlaanderen: Charlotte Vandycke, directeur
  • Fedasil: Bieke Machiels, verantwoordelijke Studie en beleid 
  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen: Ann Devos, pedagogisch begeleider onthaalonderwijs 
  • Kinderrechtencommissariaat: Jean Pierre Verhaeghe, beleidsadviseur ​​
 • Reacties vanuit de zaal

 

Praktisch

Vanaf nu kunnen het boek én het kaartspel via onze campus besteld worden.

 

Een Odisee-project

Dit PWO-project van Odisee bracht inzichten uit vier studierichtingen van onze hogeschool bij elkaar in een transdisciplinair onderzoek: orthopedagogiek, sociaal werk, gezinswetenschappen en onderwijs. 

Werkten mee aan het onderzoek: Mieke GroeninckPatrick MeursDirk GeldofClaire Wiewauters en Kathleen Emmery vanuit Gezinswetenschappen; Ward De Boe vanuit Onderwijs; Kaat Van Acker vanuit Sociaal Werk; Isabel Berckmans vanuit Orthopedagogie.