Meet the parents?! Reflectie-instrument voor begeleiders in het jeugdwerk

Wil je een exemplaar van de tool of een train-the-trainer sessie aanvragen?

Voor jeugdwerkers, zowel vrijwilligers en professionals, roept contact en communicatie met ouders vaak veel vragen op. Een goede relatie met ouders opbouwen, hoe doe je dat? 

Denken we aan ouderbetrokkenheid dan gaat het al snel over de vraag of en hoe we ouders inspraak moeten geven. Maar, moet dat wel? Willen we dat ook? Uit literatuur en onderzoek bij ouders kunnen we enkele richtlijnen halen voor een goed contact: eerlijk zijn, glimlachen, initiatief nemen in het contact, persoonlijk en rechtstreeks contact, voldoende informatie en uitleg, open en directe communicatie. Maar wat betekent dit nu voor een jeugdwerking? 
Vanuit jeugdwerk zelf hopen we op een goede medewerking, respect en al eens een dankjewel van ouders. Maar ouders hebben soms andere verwachtingen van hoe de werking er moet uitzien, hoe een begeleider het aanpakt.
Voor een goede samenwerking zijn beide partijen aan zet. Er zijn geen kant-en-klare oplossingen. Zowel ouders als jeugdwerk zelf hebben een aandeel in het creëren van dialoog.

Om jeugdbegeleiders hierbij te helpen, ontwikkelden 'Jeugdwerk en ouders' onderzoekers Evelyn MorreelKristien Nys en Karla Van Leeuwen de tool 'Meet the parents?!'. De tool kwam tot stand in samenwerking met De Aanstokerij en tal van jeugdwerkactoren waaronder Chirojeugd Vlaanderen, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en met steun van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

 

Aan de slag met de tool ‘Meet the parents?!’

Wil je de tool ontvangen of een train-the-trainer sessie bijwonen? Graag een organisatiespecifieke train-the-trainer op maat of liever deelnemen aan een train-the-trainer in oktober of november 2019? Laat het ons weten.

 

Inhoud

Download hier de powerpointpresentatie met onderzoeksresultaten en meer over de tool.

De tool is opgedeeld in volgende zes thema's.

 

banner meet the parents
 1. 1

  Ouders laten meewerken

  • Hoe kan je ouders met een moeilijke financiële achtergrond tegemoet treden?
  • Wat als kinderen het gevraagde materiaal niet meehebben?
  • Hoe kunnen we goede afspraken maken met ouders rond brengen en halen of inschrijven?
  • Hoe kom je bepaalde informatie bv. over medicatiegebruik te weten?
  • Kan je afstemmen over de verwachtingen?
  • Hoe kunnen we ouders bij de werking betrekken?
 2. 2

  Contact leggen met alle ouders

  • Hoe bereiken we ouders best?
  • Passen we onze communicatie naargelang (de mogelijkheden van) ouders aan (bv. andere taal spreken)?
  • Hoe en wanneer doen we een beroep op brug- of tussenfiguren?
 3. 3

  Als begeleider de touwtjes in handen houden

  • Hoeveel inspraak geven we ouders?
  • Gaan we op eisen van ouders in?
  • Kunnen en moeten we maximaal beschikbaar zijn?
 4. 4

  De zaak ontmijnen

  • Ga je de confrontatie aan met een boze ouder?
  • Hoe reageren op (ontevreden) reacties via sociale media?
  • Wat doen we als we van anderen horen dat er klachten zijn?
 5. 5

  De ouder gerust stellen

  • Hoe ouders geruststellen dat het kind het goed stelt bij ons op de werking?
  • Kunnen we tonen dat we onze verantwoordelijkheid opnemen en dat ouders ons kunnen vertrouwen?
  • Hoe reageren op bezorgdheden rond privacy?
 6. 6

  Moeilijke situaties aankaarten

  • Wat als je niet dezelfde waarden en normen deelt?
  • Wat kunnen we doen als we misbruik, agressie of een andere verontrustende situatie vermoeden?

Onderzoeksachtergrond van de tool

In het voorafgaande onderzoek bevroegen Evelyn Morreel en Kristien Nys 542 jeugdbegeleiders (professioneel of vrijwillig) via een online vragenlijst. Hoe ervaren ze de relatie ouders- jeugdwerk, waar zetten ze op in, wat vinden ze moeilijk, waarvoor willen ze ondersteuning...? In de volgende fase gingen ze met de resultaten verder aan de slag in verdiepende groepsgesprekken en verzamelden we goede praktijkvoorbeelden. 

In het voorjaar van 2017 organiseerden ze verschillende rondetafelgesprekken op verschillende locaties waarin ze met de resultaten verder aan de slag gingen. Om de tool vorm te geven wilden ze graag van zoveel mogelijk jeugd(bege)leiders/-animatoren/-werkers (beroepskracht of vrijwilliger) horen waar die net op zou moeten inzetten. In het najaar van 2017 werd de tool uitgebreid getest tijdens een reflectiemoment met en voor jeugdwerkers.

Op 30 april 2019 werd de tool voorgesteld aan het brede publiek op een lanceringsmoment. In De Standaard verscheen die dag het artikel Omgaan met ouders? Geen kinderspel. (Geen abonnee? Lees dan de pdf)