E-learning pakket voor professionals bij scheiding

Gratis online pakket voor eerstelijnshulpverleners die gezinnen begeleiden bij scheiding en gezinstransities

Een scheiding gaat gepaard met ingrijpende veranderingen. Dat zorgt bij gezinnen en hun omgeving voor veel vragen en twijfels en leidt vaak tot hoogoplopende emoties. Professionele hulpinstanties waar ouders advies zoeken, of waar kinderen en jongeren terechtkunnen, hebben veel vragen over hoe ze hier best mee omgaan. 

Om aan deze vraag tegemoet te komen, ontwikkelden we een e-learning pakket met informatie, praktische tips en tools die professionals heel concreet kunnen helpen bij een begeleiding op maat van diverse betrokkenen bij het scheidingsproces. 

>> Ga naar het e-learning pakket voor professionals bij scheiding

cartoon van scheidende mensen

De impact op het gezinssysteem: een eyeopener

“Ik stond ervan versteld hoe groot de nood is bij professionals aan concrete informatie en tips,” zegt Claire Wiewauters “In mijn bijscholingen bij het boek ‘Een week mama een week papa? – Wat kinderen bij een scheiding écht nodig hebben’ belicht ik de impact van het scheidingsproces op het gezinssysteem, en de diverse - soms tegengestelde - belangen van alle betrokkenen. Dat was voor de hulpverleners vaak een echte eyeopener. Zij ontdekten nieuwe manieren om gezinnen, kinderen en jongeren én de context te bereiken, en hen passend te begeleiden in de emotionele storm waarin ze zich bevinden.”

Vaak kwam na zo’n bijscholing de vraag van het werkveld om breder toegang te hebben tot die informatie, online bijvoorbeeld. Claire kon bij de uitvoering van het e-learning pakket rekenen op de deskundige input van Odisee-onderzoekster Sibille Declercq, die daarnaast ook coördinator is van Awel. “Bij Awel wisten we reeds lang dat scheiding een van de hoofdthema’s is waarvoor kinderen en jongeren ons contacteren. Het e-learning pakket helpt onze medewerkers om zich in te leven in de verwarring, de verschillende perspectieven van de gezinsleden en de conflicten die kunnen opduiken.”
 

Conflicten ontmijnen en een goede ouder-kindrelatie waarborgen

Het e-learning pakket dat we op 23 september lanceerden, licht de impact toe van het scheidingsproces en de daaropvolgende gezinstransities op alle betrokkenen, met bijzondere aandacht voor het perspectief van het kind. Daarnaast biedt het inzicht in conflicten op diverse niveaus en helpt het om die te ontmijnen. Professionals krijgen tips over hulp bieden bij moeilijke en conflictueuze gezinssituaties en over hoe gezinsleden op een positieve manier kunnen omgaan met de gezinstransities.

“Want daar is het ons in eerste instantie om te doen”, zegt Nele Travers van EXPOO. “We willen rust brengen in de emotionele storm. Uitgangspunt is steeds het waarborgen van een goede ouder-kindrelatie en de relaties met de bredere familiecontext toegankelijk houden voor kinderen.”

“Wie door een scheiding gaat doet dat niet alleen binnen een kerngezin, maar ook binnen de bredere familie. Omgaan met die verandering is voor niemand vanzelfsprekend. Met dit e-learning pakket krijgen hulpverleners handvaten aangereikt om dat proces te verzachten. Zo helpen ze ouders, kinderen en families om hun veerkracht terug te vinden,” besluit Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Wouter Beke.
 

Concrete toepassingen

Het e-learning pakket is voor iedereen gratis ter beschikking, maar mikt vooral op toepassing in de eerstelijnshulp, laagdrempelige initiatieven waar ouders makkelijk een beroep op doen.

Hilde De Vadder, medewerker van het Leuvense Huis van het Kind, vindt dat dit project positivisme uitstraalt, hoe vreemd het ook mag klinken bij dit thema: "Je leert kijken naar het hele systeem dat opnieuw balans zoekt. Er is erkenning voor de verschillende momenten van pijn, bij elke nieuwe overgang, bij alle betrokkenen. Je leert ook zien dat conflict misschien onvermijdelijk is, maar dat je wel kan helpen om het hanteerbaar te maken. Ook de aandacht die gaat naar de ouder-kindrelatie vind ik zo ontzettend waardevol," besluit ze. Ze zal het pakket onder meer inzetten bij de begeleiding van praatgroepen van mensen die betrokken zijn bij een scheiding.

Ilse De Block, directeur van vzw De Keerkring, zal dit e-learning pakket zeker gebruiken in de opleiding van de vele vrijwilligers van de Opvoedingslijn. "De meerwaarde voor ons zijn de concrete tools die erin zitten om te werken aan de basishouding van ‘meerpartijdigheid’ die hulpverleners best aannemen als ze gezinnen in conflict willen steunen, met oog voor het perspectief van alle betrokkenen. Klinkt basic, maar dit is het meest essentiële, en tegelijkertijd het moeilijkste aspect voor hulpverleners," zegt ze.
 

3 modules

Dit pakket bestaat naast een inleiding uit drie modules, die telkens vanuit een ander perspectief de impact van het scheidingsproces en de daaropvolgende gezinstransities zichtbaar maken. 

Module 1 vertrekt vanuit de positie van het hulpzoekende gezins(lid). In module 2 staat het kind centraal. Module 3 zoomt in op de ontmijning van het conflict, de reorganisatie van het ouderschap en het waarborgen van de ouder-kindrelatie. Want dat is toch het streefdoel van dit pakket: gezinnen helpen om hun veerkracht terug te vinden, hulp bieden bij moeilijke en conflictueuze gezinssituaties en de gezinsleden op een positieve manier helpen omgaan met de gezinstransities.

  • logo Vlaanderen
  • logo Expoo