Zoals het klokje thuis tikt

Samenhuizen van volwassen kinderen met hun ouders - Dirk Luyten, Kathleen Emmery, Eline Mechels (red.)

Zoals het klokje thuis tikt. Samenhuizen van volwassen kinderen met hun ouders - Dirk Luyten, Kathleen Emmery, Eline Mechels (red.)

Samenhuizen met volwassen kinderen: voor veel gezinnen is dit – al dan niet tijdelijk – een realiteit. Sommige kinderen blijven in Hotel Mama wonen, anderen komen als boemerangkinderen tijdelijk inwonen na een scheiding. Mensen van middelbare leeftijd kiezen er soms voor te gaan samenwonen met hun bejaarde ouders of hun volwassen kinderen die een beperking hebben, om voor hen te zorgen.

Uitdagingen en aanbevelingen

Onderzoekers van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen maakten samen met partners een analyse van verschillende vormen van ‘samenhuizen’ van ouders met volwassen kinderen. De auteurs gaan in op de uitdagingen en doen concrete aanbevelingen om dit te ondersteunen en te optimaliseren.

Sommige vormen van samenhuizen met volwassen kinderen en ouders zijn vandaag al wijdverspreid. Andere kunnen in de toekomst misschien een antwoord bieden op vragen die een vergrijzende en zorgzame samenleving ons stelt. Dit boek is een inspiratiebron voor iedereen die professioneel, beleidsmatig of persoonlijk te maken heeft met samenhuizen van volwassen kinderen en hun ouders.

Generaties onder één dak

Tegelijk met deze publicatie werd het boek 'Generaties onder één dak' voorgesteld, waarin gezinnen die overwegen meergenerationeel samen te wonen antwoord vinden op al hun vragen.

In 2020 publiceerden we 'Samen verbindt', een inspiratiegids die wil helpen bestaande projecten verder uit te bouwen en nieuwe intergenerationele samenwerkingen aan te moedigen.

Bestellen

Het boek 'Zoals het klokje thuis tikt' kost 15 euro (BTW inbegrepen) + 4,5 euro verzendingskosten

Bestellen

2016 - Uitgeverij Garant

Zoals het klokje cover