Van buddy tot community: voorstelling van onze film over buddyprojecten

Odisee, De Link en SAM volgden 28 buddyprojecten gedurende drie jaar. In deze film delen projecthouders en buddy's hun ervaringen.

2 oude mensen voor gebouw

De Vlaamse overheid financierde 28 buddyprojecten gedurende drie jaar. Ze vroeg aan Odisee, De Link en SAM om deze projecten te ondersteunen met een lerend netwerk en intervisies. Tijdens deze studievoormiddag presenteren we samen met de projecthouders onze inzichten.

 

Context

Aan sociale professionals wordt steeds meer gevraagd om het netwerk van mensen in kwetsbare situaties te versterken, om formele en informele hulp op elkaar af te stemmen. Naast de reguliere werking bouwen ze, mede onder impuls van beleidsoproepen, vrijwilligerswerkingen uit. Ze zetten buddyprojecten op. Ze ondersteunen mantelzorgers, werken aan zorgzame buurten, of starten met gezinscoaching.

Tegelijk veranderen ook de structuren waarbinnen sociale professionals werken. Het beleid dringt aan op meer integratie van het sociaal werk in de welzijns- en gezondheidssector. ‘Community’ en ‘care’ zijn geen tegengestelden meer.

 

 

 

 

Film 'Van buddy tot community'

We vroegen aan regisseur Margot Mot om het verhaal van buddy’s en sociale professionals te vatten in een videoreportage. Dat werd ‘Van buddy tot community’. In die film ligt de focus niet alleen op de buddy’s, maar ook op de sociale professional die outreacht, rekruteert, het project administratief beheert en een duurzame impact nastreeft.

De video is bedoeld als educatief materiaal voor professionals die eraan denken om een buddyproject op te zetten. De film biedt ook inzicht in hoe buddywerk geïntegreerd is in een breder verhaal.

Opzet van de studievoormiddag

We maken er een interactieve workshop van door in gesprek te gaan met projecthouders, deelnemers, publiek én beleid.

We bespreken de verschillende thema’s via kennisclips. En we leggen de link met nieuwe uitdagingen zoals zorgzame buurten en gezinscoaching.

We gaan in op vragen als:

  • Hoe kunnen buddyprojecten geïntegreerd worden in de nieuwe uitdagingen voor het sociaal werk? Waar zit de afstemming?
  • Wie is de centrale figuur vanuit het perspectief van de personen in armoede? Is het nog duidelijk wie welk mandaat heeft?
  • Kunnen sociale professionals samen met ervaringsdeskundigen oplossingen voorstellen om de versnippering van de hulpverlening om te zetten naar duurzame oplossingen.

 

Programma

8.30-9.00 uur: onthaal

9.00-10.45 uur: Fragmenten van de film ‘Van buddy tot community’

  • Welkom en inleiding over de rol van het buddywerk in het sociaal werk.
  • Kennisclips over rekrutering, omgaan met grenzen, diversiteit, projectbeheer, impact, duurzame verankering.
  • De projectpartners gaan in dialoog met het publiek over elk van deze thema’s.

11.00-13.00 uur: Workshops

  1. Uitwisseling en verdieping over de relatie professionals-vrijwilligers.
  2. Rol van een netwerk in de versterking van gezinnen (ouders, kinderen) in een armoedesituatie.
  3. Hoe verschillende projecten op elkaar laten inhaken: buddywerk – lokale gezinscoaches – zorgzame buurten – 1 gezin 1 plan ?

 

Toelichting workshops

Er is één ronde workshops. Op het inschrijfformulier kies je een eerste en tweede keuze uit deze reeks:

1. Uitwisseling en verdieping over de relatie professionals–vrijwilligers

In een hybride organisatie worden vrijwilligers niet enkel ‘ingeschakeld’, zijn ze een essentieel deel van de werking met een complementair aanbod.

In de intervisies kwamen ook grenzen van het vrijwilligerswerk aan bod: waar zetten de mensen in kwetsbare situaties, de vrijwilligers en de professionals hun bakens? Hoe benoemen en onderhouden ze deze relaties?

2. Rol van een netwerk in de versterking van gezinnen (ouders, kinderen) in een armoedesituatie

Hoe bouw je een ondersteunend informeel netwerk op? Hoe kan je dat netwerk (de sterkte, de mogelijkheden, de beperkingen) in het vizier krijgen? Hoe vermijd je een te hoge druk of te hoge verwachtingen (van bv. professionals) ten aanzien van het informele netwerk?

3. Hoe verschillende projecten op elkaar laten inhaken: buddywerk – lokale gezinscoaches – zorgzame buurten – 1 gezin 1 plan, etc.

In een gemeente, stad of regio kunnen verschillende projecten in uitvoering zijn. Ze hebben elk hun specifieke insteek (bv. vanuit een bepaalde sector/domein, vanuit een specifieke doelgroep), maar vaak zijn er ook gemeenschappelijke punten of uitgangs- of werkingsprincipes.

Een voorbeeld daarvan is ‘samenwerken’. Hoe doe je dat, samenwerken met verschillende organisaties in een project én over projecten heen? Waar vind je aanknopingspunten? Hoe hou je die samenwerking (en overleg) werkbaar?