In gesprek gaan met kinderen en volwassenen met een vluchtverhaal

Gezinnen die hun huis en hun land verlaten, al dan niet gedwongen door oorlog of natuurrampen, hebben specifieke noden, maar ze dragen ook veel kracht in zich. Het ontbreekt hen echter vaak aan de woorden om deze kracht in zichzelf te vinden en te benoemen. Vele kinderen en volwassenen die gevlucht zijn, voelen zich ontworteld en ontheemd en missen hun thuisland. Tegelijkertijd zijn ze, bewust of onbewust, aan het 'wortelen in nieuwe aarde'.

Maak kennis met de methodiek ‘Tree of Life’ en het verteldoosje ‘Wortelen in nieuwe aarde’.

In deze bijscholing maak je aan de hand van de symboliek van de bomenwereld kennis met methodieken die volwassenen en kinderen helpen om uit hun verhaal van migratie of vlucht kracht en inspiratie te halen voor een nieuw leven, in een nieuw land.  

Wortelen in nieuwe aarde
In gesprek gaan met kinderen en volwassenen met een vluchtverhaal

Iets voor jou?

Sociaal werkers, opvoeders, leerkrachten, psychologen, ... die werken met kinderen en jongeren met een migratieverhaal. 

Programma

Voormiddag (9.00 - 12.30 uur): Tree of Life: in gesprek met adolescenten en/of (jong)volwassenen

De methodiek ‘Tree of life’ vindt zijn oorsprong in het narratieve gedachtengoed en gebruikt de boom als creatieve metafoor voor het leven. Door ‘de boom van hun leven’ te tekenen, krijgen mensen de kans om rijke en identiteitsversterkende verhalen te ontwikkelen, die geworteld zijn in hun sociale en culturele geschiedenis. Dat komt hun zelfvertrouwen en veerkracht ten goede. 

De methodiek is systemisch en steungericht. We gaan concreet aan het werk met de methodiek en brengen de kracht ervan in beeld. We hebben tevens oog voor de randfactoren.  

Tree of Life werd ontwikkeld door kinderpsychologe Ncazelo Ncube uit Zimbabwe en David Denbourough van het Dulwich Centrum in Australie (www.dulwichcentre.com). 

Namiddag (13.00 - 16.00 uur): Wortelen in nieuwe aarde in gesprek met kinderen (6 - 12 jaar)

Op zoek naar manieren om de stem van kinderen met een migratie- of vluchtverhaal tot zijn recht te laten komen hebben Claire Wiewauters en Kaat Van Acker het verteldoosje ‘Wortelen in nieuwe aarde: Vertelkaarten over vertrekken en aankomen' ontwikkeld. Het doosje is opgebouwd uit meer dan dertig prachtige vertelkaarten, vormgegeven door Marie van Praag.  

De kaarten vertellen het verhaal van een boom die vertrekt uit het land waar hij opgroeit, onderweg is en uiteindelijk moet wortelen in nieuwe aarde. Ze helpen om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren over de ervaringen voor, tijdens en na de vlucht. Het spel kan ook gebruikt worden voor kinderen en jongeren na migratie in brede zin en/of bij andere ingrijpende (gezins)transities. Het vertelspel kan ingezet worden in context van opvang, onderwijs, hulpverlening en therapie

Tijdens deze bijscholing leer je de methodiek toepassen in je eigen werksetting, zowel individueel als in groepsverband. 

Deze methodiek werd ontwikkeld in het kader van het onderzoek ‘Veerkracht in beweging. Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken’, waarin onderzoekers gingen praten met tientallen gezinnen. De bevindingen en feedback van de kinderen in dit onderzoek zijn geïntegreerd in de definitieve vormgeving.  

Lesgevers

Kaat Van Acker is doctor in de sociale en culturele psychologie en experiëntieel psychotherapeut. Ze publiceert en geeft vorming over cultuur en emoties en (psychosociale) begeleiding van vluchtelingengezinnen. Zij is medeauteur van het boek ‘Veerkracht in beweging. Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken.’ (Garant, 2019), Gezinnen na migratie (Garant 2022) en Kind zijn in een asielcentrum (Acco, 2022)” en werkte mee aan de methodiek ‘Wortelen in nieuwe aarde’.

 

Wortelen in nieuwe aarde 1

Praktische informatie studeren als volwassene

Vanaf wanneer ben ik ingeschreven?

Je bent ingeschreven van zodra je je persoonsgegevens bezorgt aan Odisee via het online inschrijvingsformulier.  Je ontvangt een automatische e-mail na ontvangst van deze gegevens. Vanaf dat ogenblik zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Kan ik mijn inschrijvingsgeld spreiden?

In sommige uitzonderlijke gevallen is spreiden van betaling mogelijk. Neem contact op met de administratief verantwoordelijke van de opleiding om dit te bespreken.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn?
 

  • Als je niet aanwezig kan zijn, dien je zo snel mogelijk de administratief verantwoordelijke te verwittigen.
  • Schreef je je in voor een studiedag en kan je niet aanwezig zijn? Indien je dit wenst, kan een collega jouw plaats innemen. Verwittig de administratief verantwoordelijke hiervan.

Wat als ik mijn inschrijving wil annuleren?

Je dient steeds schriftelijk te annuleren via oae.gent@odisee.be, oae.brussel@odisee.be of rechtstreeks via je opleidingsverantwoordelijke.

Ik volg een postgraduaat of navorming met getuigschrift:

  • Annuleer je tot 15 dagen voor de start van de opleiding, dan dien je een vergoeding van € 50 te betalen.
  • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 250 verschuldigd.
  • Annuleer je vanaf de start van de opleiding t.e.m. 30 dagen na de startdatum, dan ben je de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. 
  • Annuleer je later dan 30 dagen na de start van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. 

Ik volg een navorming met attest van deelname (bv. studiedag):

  • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 50 verschuldigd.
  • Annuleer je vanaf de startdatum van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Odisee als inclusieve hogeschool

Odisee staat voor open, toegankelijke leergemeenschappen want deze vormen een krachtige hefboom voor effectief leren. Als we inclusief zeggen, denken we aan:

1. Toegankelijkheid: breed scala lerenden en afstuderenden

2. Vaardig in differentiatie: én uitdagen én ondersteunen

3. Samenwerkend leren

4. Sociale binding

5. Living campus als een open huis

Ontdek hoe Odisee Hogeschool jou kan ondersteunen tijdens jouw studie

 

Digitale leeromgeving

Volg je een langlopende opleiding, dan vind je het cursusmateriaal in de digitale leeromgeving TOLEDO. Ook de communicatie met jou verloopt grotendeels via deze leeromgeving.

Hoe activeer ik mijn Toledo-account?

Handen uit de mouwen volwassenen student LLL

Wil je je graag inschrijven?

volwassen student en studente