In gesprek gaan met kinderen en volwassenen met een vluchtverhaal

Gezinnen die hun huis en hun land verlaten, al dan niet gedwongen door oorlog of natuurrampen, hebben specifieke noden, maar ze dragen ook veel kracht in zich. Het ontbreekt hen echter vaak aan de woorden om deze kracht in zichzelf te vinden en te benoemen. Ze voelen zich ontworteld en ontheemd maar ze zijn vaak zeer gemotiveerd om zich opnieuw te wortelen in nieuwe grond. 

Maak kennis met de methodiek ‘Tree of Life’ en het verteldoosje ‘Wortelen in nieuwe aarde’.

In deze bijscholing maak je aan de hand van de symboliek van de bomenwereld kennis met methodieken die volwassenen en kinderen helpen om uit hun verhaal van migratie of vlucht kracht en inspiratie te halen voor een nieuw leven, in een nieuw land.  

Wortelen in nieuwe aarde
In gesprek gaan met kinderen en volwassenen met een vluchtverhaal

Iets voor jou?

Maatschappelijk werkers, leerkrachten, psychologen, ... die werken met kinderen en jongeren met een migratieverhaal. 

Programma

Voormiddag (9.00 - 12.30 uur): Tree of Life: in gesprek met volwassenen

De methodiek ‘Tree of life’ vindt zijn oorsprong in het narratieve gedachtengoed en gebruikt de boom als creatieve metafoor voor het leven. Door ‘de boom van hun leven’ te tekenen, krijgen mensen de kans om rijke en identiteitsversterkende verhalen te ontwikkelen, die geworteld zijn in hun sociale en culturele geschiedenis. Dat komt hun zelfvertrouwen en veerkracht ten goede. 

De methodiek is systemisch en steungericht. We gaan concreet aan het werk met de methodiek en brengen de kracht ervan in beeld. We hebben tevens oog voor de randfactoren.  

Tree of Life werd ontwikkeld door kinderpsychologe Ncazelo Ncube uit Zimbabwe en David Denbourough van het Dulwich Centrum in Australie (www.dulwichcentre.com). 

Namiddag (13.00 - 16.00 uur): Wortelen in nieuwe aarde in gesprek met kinderen (6 - 12 jaar)

Op zoek naar manieren om de stem van kinderen met een migratie- of vluchtverhaal tot zijn recht te laten komen hebben Claire Wiewauters en Kaat Van Acker het verteldoosje ‘Wortelen in nieuwe aarde. Vertelkaarten over vertrekken en aankomen' ontwikkeld. Het doosje is opgebouwd uit meer dan dertig prachtige vertelkaarten, vormgegeven door Marie van Praag.  

De kaarten vertellen het verhaal van een boom die vertrekt uit het land waar hij opgroeit, onderweg is en uiteindelijk moet wortelen in nieuwe aarde. Ze helpen om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren over de ervaringen voor, tijdens en na de vlucht. Het spel kan ook gebruikt worden voor kinderen en jongeren na migratie in brede zin en/of bij andere ingrijpende (gezins)transities. Het vertelspel kan ingezet worden in context van opvang, onderwijs, hulpverlening en therapie

Tijdens deze bijscholing leer je de methodiek toepassen in je eigen werksetting, zowel individueel als in groepsverband. 

Deze methodiek werd ontwikkeld in het kader van het onderzoek ‘Veerkracht in beweging. Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken’, waarin onderzoekers gingen praten met tientallen gezinnen. De bevindingen en feedback van de kinderen in dit onderzoek zijn geïntegreerd in de definitieve vormgeving.  

Lesgevers

Kaat Van Acker is doctor in de sociale en culturele psychologie en experiëntieel psychotherapeut. Ze publiceert en geeft vorming over cultuur en emoties en (psychosociale) begeleiding van vluchtelingengezinnen. Zij is medeauteur van het boek ‘Veerkracht in beweging. Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken.’ (Garant, 2019) en werkte mee aan de methodiek ‘Wortelen in nieuwe aarde’. Zij is tevens medeauteur van de visietekst voor een meer gezins- en kindvriendelijke asielopvang (2022).  

 

Wortelen in nieuwe aarde 1

Wil je je graag inschrijven?

volwassen student en studente