Gezinshereniging onder druk: transnationaal sociaal werk

Boekvoorstelling op vrijdag 26 januari 2024, 9u-13u, Campus Schaarbeek

Dit boek schetst verhalen van ouders en minderjarige vluchtelingen die zich door de procedure voor gezinshereniging worstelen, en wat dat met hen doet. Het laat ook zien hoe hulpverleners met weinig instrumenten deze gezinnen begeleiden. 

Het boek bevat de conclusies van ons onderzoekOndersteunen van het proces van herinnesteling bij gezinshereniging van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden’. 

In de media

Je kan een sneak preview lezen op Mo* en Soiaal.Net: zij publiceerden beide het besluit van dit boek over gezinshereniging en hoe moeizaam dat proces verloopt: Gezinshereniging: ‘De stress, onzekerheid en het wachten zet levens on hold’

Meer medianieuws vind je op onze pagina over het boek zelf.

 

Boekvoorstelling

Gezinshereniging onder druk

Kan u zich dat nu inbeelden als vader?” De vraag uit de mond van een Syrische man zegt het helemaal. Al drie jaar verblijft hij zonder zijn gezin in België en geen enkele taal kent de woorden die zijn radeloosheid zelfs maar benaderen. 

Dit boek vertrekt vanuit de leefwereld van vluchtelingengezinnen en de sociaal werkers – beroepskrachten of vrijwilligers – die hen ondersteunen. De auteur ging praten met 45 gezinnen en 55 hulpverleners. Hij schetst verhalen van ouders en minderjarige vluchtelingen die zich door de procedure voor gezinshereniging worstelen, legt uit wat het wachten met hen doet en vertelt hoe ze de afstand in tijd en ruimte proberen overbruggen. 

Het laat ook zien hoe hulpverleners met weinig instrumenten en aanknopingspunten gezinnen begeleiden. Vaak is dat een kwestie van  “bricoleren”: tussen de regels van welzijn en recht, en over de landsgrenzen heen, want er is geen kant-en-klaar scenario. Als het om gezinshereniging gaat, is er een diepe kloof tussen theorie en praktijk.

Pascal Debruyne is dr. in de Politieke en Sociale Wetenschappen, docent in Odisee hogeschool, onderzoeker bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen en voorzitter van Uit De Marge vzw en SAAMO Gent. 

Onderzoeksresultaten

Dit boek is het eindpunt van het PWO-project ‘Ondersteunen van het proces van herinnesteling bij gezinshereniging van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Daarin bekeken we gedurende drie jaar hoe we de gezinshereniging van erkende vluchtelingen beter kunnen omkaderen. 

 

Cover: Mario Debaene

 

 

 

Gezinshereniging cover2

Programma

9u: Onthaal met koffie

9u30: Welkom door Kathleen Emmery, coördinator Kenniscentrum Gezinswetenschappen

9u40: Welkom door Thomas Blommaert, Uitgeverij EPO

9u50: Voorstelling van het boek: bekijk hier de presentatie van onderzoeker en auteur Pascal Debruyne

10u30: Koffiepauze

11u: Eerste panelgesprek

12u: Tweede panelgesprek

13u: Afronding door Pascal Debruyne

Broodjeslunch

Eerste panelgesprek

Panelleden:

  • Griet Braeye, voogd en lector Migratie en Recht bij de opleiding Sociaal Werk aan de Karel de Grote Hogeschool

  • Benoit Dhondt, advocaat migratierecht bij Antigone Advocaten

  • Souzan Sakhab is afkomstig uit Syrië en is actief bij Mondiale Werken Regio Lier vzw

  • Caroline Vrijens, Kinderrechtencommissariaat

  • Storey Stanikazi is afkomstig uit Afghanistan. Bij CAW Oost-Vlaanderen begeleidt ze groepen voor Mind-Spring, een psycho-educatief groepsprogramma voor vluchtelingen en migranten

  • Liesbet Wuyts werkt bij het CAW Halle-Vilvoorde, en als voogd. Ze is ook pleegouder.

Moderator: Dirk Geldof

Tweede panelgesprek

Panelleleden:

  • Ellen Desmethoofddocent migratierecht aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent

  • Mathias Gyselen, adviseur Justitie, Asiel en Migratie bij het kabinet van Vice-eersteminister Petra De Sutter, en minister voor Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post

  • Bruno Vanobbergen, administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien van de Vlaamse Overheid 

Moderator: Dirk Geldof

Praktisch

Datum: vrijdag 26 januari 2024, 9u-13u

Plaats: Campus Schaarbeek, Huart Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek

Het boek vind je in de boekhandel of kan je bij de uitgever bestellen.

 

Wil je zelf een exemplaar van dit boek?