Gezinshereniging onder druk: transnationaal sociaal werk

Boek door Pascal Debruyne, uitgegeven bij EPO, 2024.

Dit boek schetst verhalen van ouders en minderjarige vluchtelingen die zich door de procedure voor gezinshereniging worstelen, en wat dat met hen doet. Het laat ook zien hoe hulpverleners met weinig instrumenten deze gezinnen begeleiden. 

Het bevat de conclusies van ons onderzoekOndersteunen van het proces van herinnesteling bij gezinshereniging van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden’. 

 

Publicatie

Gezinshereniging onder druk

Kan u zich dat nu inbeelden als vader?” De vraag uit de mond van een Syrische man zegt het helemaal. Al drie jaar verblijft hij zonder zijn gezin in België en geen enkele taal kent de woorden die zijn radeloosheid zelfs maar benaderen. 

Dit boek vertrekt vanuit de leefwereld van vluchtelingengezinnen en de sociaal werkers – beroepskrachten of vrijwilligers – die hen ondersteunen. De auteur ging praten met 45 gezinnen en 55 hulpverleners. Hij schetst verhalen van ouders en minderjarige vluchtelingen die zich door de procedure voor gezinshereniging worstelen, legt uit wat het wachten met hen doet en vertelt hoe ze de afstand in tijd en ruimte proberen overbruggen. 

Het laat ook zien hoe hulpverleners met weinig instrumenten en aanknopingspunten gezinnen begeleiden. Vaak is dat een kwestie van  “bricoleren”: tussen de regels van welzijn en recht, en over de landsgrenzen heen, want er is geen kant-en-klaar scenario. Als het om gezinshereniging gaat, is er een diepe kloof tussen theorie en praktijk.

Pascal Debruyne is dr. in de Politieke en Sociale Wetenschappen, docent in Odisee hogeschool, onderzoeker bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen en voorzitter van Uit De Marge vzw en SAAMO Gent. 

Onderzoeksresultaten

Dit boek is het eindpunt van het PWO-project ‘Ondersteunen van het proces van herinnesteling bij gezinshereniging van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Daarin bekeken we gedurende drie jaar hoe we de gezinshereniging van erkende vluchtelingen beter kunnen omkaderen. 

Boekvoorstelling

Op vrijdag 26 januari 2024 hebben we dit boek voorgesteld aan het publiek. 

Net als in het boek stonden op de boekvoorstelling de mensen uit de praktijk centraal, met extra ruimte voor mensen die het hele vluchtverhaal meemaakten.

Uiteraard werden ook de beleidsmensen gehoord; zij kregen vooral een pak aanbvelingen mee, want de procedure en omkadering van gezinnen die beroep doen op gezinshereniging kan en moet beter!

Bekijk het programma en de presentatie door de auteur.

 

 

 

 

Gezinshereniging cover2

In de media

Sneak preview

Benieuwd? Je kan een sneak preview lezen op Mo* en Soiaal.Net: zij publiceerden beide op 26/01/24 het besluit van dit boek over gezinshereniging en hoe moeizaam dat proces verloopt: Gezinshereniging: ‘De stress, onzekerheid en het wachten zet levens on hold’

"‘Het gezin is de hoeksteen van de samenleving.’ Het waren de woorden van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi op VRT, naar aanleiding de stigmatiserende manier waarop er over thuiswerkende moeders en vaders wordt gesproken. Maar de woordelijke vanzelfsprekendheid waarmee gezinnen, moeders en vaders met hand en tand worden verdedigd, staat op gespannen voet met ‘de praat en daad’ ten aanzien van vluchtelingengezinnen. Terwijl Belgische gezinnen als hoeksteen van de samenleving worden gezien, komen vluchtelingengezinnen eerder ‘in’ de hoek van de samenleving terecht."

Interview in Knack

‘Door gezinshereniging te bemoeilijken, komen er niet minder mensen naar België’, zegt onderzoeker Pascal Debruyne. ‘Wel worden hun problemen groter en het is de samenleving die daarvoor opdraait.’ Knack publiceerde op 29/01 online een interview met Pascal Debruyne over zijn boek 'Gezinshereniging onder druk: transnationaal sociaal werk', dat we vorige vrijdag voorstelden.

Nabeschouwing door KeKi

KeKi (Kenniscentrum Kinderrechten) was aanwezig op de boekvoorstelling en publiceerde op 30/01/24 een terugblik op hun website.

 

Wil je zelf een exemplaar van dit boek?