Gezinsbeleid en de parlementsverkiezingen van 2024

Doorlichting van de verkiezingsprogramma’s van de Vlaamse politieke partijen, door Gianni Loosveldt

Dit rapport wil helpen om inzicht te krijgen in de verschillende partijstandpunten rond gezinsbeleid in aanloop naar de verkiezingen van zondag 9 juni 2024.

Wat zeggen de partijprogramma's over gezinsthema's?

Gezinsbeleid en de parlementsverkiezingen van 2024

Op zondag 9 juni 2024 vinden parlementsverkiezingen plaats voor het Vlaams Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement.

Een aantal thema’s in het gezinsbeleid die tijdens de aflopende legislatuur voor controverse zorgden, zullen de verkiezingsstrijd voeden. Denk maar aan de kinderopvang en het Groeipakket.

Vanuit het Kenniscentrum Gezinswetenschappen analyseren we al jaren het gezinsbeleid. Zo brachten we de afgelopen vier jaar een 'staat van het gezinsbeleid’ uit.

In dit rapport plaatsen we thema's die met gezinsbeleid te maken hebben uit de verkiezingsprogramma’s (Vlaams en federaal) naast elkaar. 

We bekeken de programma's van de zeven Vlaamse politieke partijen (Open Vld, CD&V, Groen, N-VA, PVDA, Vlaams Belang en Vooruit) die in de aflopende legislatuur vertegenwoordigd waren in het Vlaams Parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Het rapport mag helpen om inzicht te krijgen in de verschillende partijstandpunten rond gezinsbeleid, maar bevat geen analyse. Daarvoor verwijzen we naar publicaties rond het gezinsbeleid in de nabije toekomst.

Nog ter info:

  • De wijze waarop thema’s in dit rapport werden geclusterd steunt niet op een raamwerk voor analyse van het gezinsbeleid. We kozen voor een pragmatische aanpak.
  • De omvang van de programma’s is sterk uiteenlopend. Uit het feit dat een partij niet of niet diep ingaat op een bepaald thema, kunnen we niet zonder meer afleiden dat zij dit niet belangrijk vindt.
  • Vaak is het zo dat thema’s door meerdere partijen worden aangesneden. Door een partij als eerste te vermelden, zeggen wij geenszins dat zij hierrond het ‘marktleiderschap’ heeft. We zorgen er wel voor dat niet steeds dezelfde partij als eerste wordt vermeld.
     
verkiezingen2

Lees het volledige rapport