Tentoonstelling TROTS

banner trots

In het kader van de sociaalwerkconferentie van 2018 maakte fotograaf Philippe Swiggers een unieke fotoreeks 'TROTS'.

TROTS toont dat sociaal werk geen andere omschrijving nodig heeft dan zichzelf. Sociaal werk is sociaal omdat het zich altijd en overal afspeelt tussen mensen en omdat mensen aan de rand van onze goed geordende samenleving op die manier altijd opnieuw als mens worden aangesproken. Steeds opnieuw mogen zij deel uit maken van ‘het sociale’, de samenleving. Een sociaal werker die mensen opgeeft, geeft zichzelf op.

De sociaal werker werkt, met zijn hoofd en zijn hart, maar evengoed met opgestroopte mouwen, met handen en voeten. Samen verandering brengen in de leefwereld van mensen vraagt om deelname aan die leefwereld. Of om het scheppen van een omgeving die ook gedeeld kan worden. Echt sociaal werk vraagt tijd en arbeid. Het verschil tussen erover spreken en al doende praten met elkaar is doorgaans hemelsbreed. Het is het verschil van het sociaal werk.

De naam TROTS verwijst naar datgene wat ieder mens, ook de meest kwetsbare als laatste houvast heeft en wat voor de sociaal werker altijd weer een aanknopingspunt is. Trots verwijst ook naar de uitnodiging aan de sociaal werker zijn eigen dagelijkse menselijke handelen naar waarde te schatten. Tot slot is Trots een appel aan de welvaartsamenleving te beseffen dat het sociaal werk een wezenlijke bijdrage levert aan het welzijn van alle burgers en dus van die samenleving an sich.

De foto’s tonen het ware gelaat van de sociaal werker waarmee die de kwetsbare mens in de ogen kijkt. Swiggers zocht sociaal werkers in Vlaanderen op tijdens hun werk en fotografeerde hen in hun echte doen en laten. De betekenis van 'het sociale', het belang van authentieke interactie voor echt sociaal werk, legde hij vast met zijn lens. Zo toont hij de waardevolle plek van sociaal werk in onze huidige samenleving.

 

De tentoonstelling was vrij te bezichtigen op de Odisee campus Schaarbeek van 3 mei tot 5 juli.