Digitale tool voor ondersteuningsplanning in het kader van persoonsvolgende financiering

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Digitale tool voor ondersteuningsplanning in het kader van persoonsvolgende financiering

Personen met een beperking kunnen beroep doen op persoonvolgende financiering. Maar een goed ondersteuningsplan opstellen voor jezelf, of voor iemand die je begeleidt, is niet altijd gemakkelijk. Daarom ontwierpen Odisee en SAM vzw een tool voor ondersteuningsplanning in het kader van persoonsvolgende financiering.

Deze tool is een website die personen met een beperking helpt nadenken over wat zij graag willen veranderen in hun dagelijkse levenssituatie. Door middel van toegankelijke vragen en oefeningen leren de betrokkenen meer over zichzelf en hun omgeving. Ze krijgen ook meer zicht op hun toekomst, de moeilijkheden die ze kunnen verwachten, hoe ze die kunnen aanpakken, en de verschillende bronnen van ondersteuning die ze daarbij kunnen aanspreken.

Monitor Persoonsvolgende Financiering

Het project gebeurde in opdracht van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De bedoeling was dat personen met een beperking en/of mensen uit hun omgeving concreet aan de slag kunnen gaan om levens- en ondersteuningsvragen te verhelderen, zodat ze op een zo autonoom mogelijke wijze kunnen komen tot een kwaliteitsvol ondersteuningsplan.

Doelgroep

De nieuwe tool voor ondersteuningsplanning zal zowel krachtige als kwetsbare burgers aanspreken:

 1. De krachtige burgers met (vermoeden van) een beperking of hun vertegenwoordigers die graag direct zelf aan de slag willen gaan met tools, op papier of online.
 2. De kwetsbare burgers met (vermoeden van) een beperking of hun vertegenwoordigers die het zorglandschap onvoldoende kennen, onvoldoende middelen of vaardigheden bezitten om het zoekproces dat voorafgaat aan ondersteuningsplanning tot een goed einde te brengen, en die hierdoor risico lopen op onderbescherming.

Doelstellingen

 1. 1

  Een (self-assessment) tool ontwikkelen waarmee personen met een beperking en/of personen uit hun omgeving concreet aan de slag kunnen gaan om een proces van vraagverduidelijking te doorlopen. De tool dient een instrument te zijn dat zowel digitaal als op papier zelfstandig ingevuld kan worden.

 2. 2

  Een introductie en instructies voorzien van duidelijke uitleg over een proces van vraagverheldering (eventueel visueel ondersteund met foto’s) en evaluatie van de ervaringen van de cliënt bij het doorlopen van de verschillende vragen/delen waaruit de tool is opgebouwd.

 3. 3

  Deze ontwikkeling afstemmen op de noden van verschillende relevante stakeholders (zoals bijvoorbeeld personen met een beperking, Diensten Ondersteuningsplan, Diensten Maatschappelijk Werk, gebruikersverenigingen en medewerkers administratie).

Digitale tool om ondersteuningsvragen te verhelderen

Onze partners

Wil je meer weten over dit project?