Opleidingen van de toekomst voor de zorg- en welzijnssector

Looptijd
/
Financiering
Met steun van het Europees Social Fonds (ESF)
Drie subthema's

Toekomstvaardigheden voor zorg & welzijn

Met het ESF-project ‘Opleidingen van de toekomst’ zetten we in op het thema ZORG. We willen zowel voor de sector van de gezondheidszorg als voor de welzijnssector in Vlaanderen opleidingen ontwikkelen. Beide sectoren zijn volop in transformatie. Nieuwe vragen en trends in de zorg vereisen ook nieuwe kennis en vaardigheden. Daar willen we heel concreet op inspelen.

De vraag naar (gezondheids)zorg wordt steeds groter en verschuift onder meer van een acute, kortdurende zorg naar een chronische, langdurige (thuis)zorg in een zeer gefragmenteerd en vaak hoogtechnologisch digitaal zorglandschap. Deze trend vereist de ontwikkeling van kennis en vaardigheden die we in drie subthema’s kunnen onderverdelen:

 1. Digitale vaardigheden van zorgverleners op alle niveaus om interdisciplinair te kunnen samenwerken over de eerste-, tweede- en derdelijnszorg heen (subthema 1).
 2. Kennis van de beschikbare  en de opkomende zorgtechnologieën om de kwaliteit van de zorg te kunnen blijven garanderen (subthema 2).
 3. Psychosociale vaardigheden om de wendbaarheid van de zorgverleners te verzekeren in een landschap dat te kampen heeft met een gebrek aan arbeidskrachten en hoge burn-out risico’s (subthema 3).

Dit project krijgt de steun van het ESF

ESF logo in combinatie met Vl overheid
Ontwikkeling van opleidingen van de toekomst voor de zorg- en welzijnssector

Opleidingen die we willen ontwikkelen

In dit project staat de ontwikkeling centraal van een aantal opleidingen die in elk subthema een aantal competentieverschuivingen beogen, zoals gedefinieerd in de ondersteunende SCOPE-papers en het ZORO-onderzoek.

Deze competentieverschuivingen beogen een optimale aansluiting tussen opleidingen van studenten en werknemers en de maatschappelijke, organisatorische en technologische evoluties in de zorgsector.

 

De figuur hiernaast geeft een overzicht weer van alle opleidingen die we in dit project wensen te ontwikkelen.

De opleidingstopics werden gekozen op basis van

 • de relevantie binnen het subthema;
 • de gekende noden in het werkveld en hiaten in het opleidingsaanbod;
 • de interesse en expertise van het partnernetwerk.

Subthema 1: Digitale vaardigheden

In het subthema 1, digitale vaardigheden, zullen we vier opleidingen ontwikkelen in functie van de digitale vaardigheden die bij zorgprofessionals verwacht worden. Het subthema bouwt verder op de competentieprognose die de vereiste digitale basisvaardigheden weergeeft, die het werkveld voorlegde binnen het EFF DOMINO project.

 • Opleiding 1 bekijkt hoe zorgorganisaties de digitale vaardigheden van hun werknemers in kaart kunnen brengen.
 • Opleiding 2 legt de focus op digitale vaardigheden niveau 4 (secundair (volwassen) onderwijs) en niveau  5 (graduaat).
 • Opleiding 3 legt de focus op digitale vaardigheden  op niveau 6 (bachelor) en niveau 7 (master).
 • Opleiding 4 legt de focus op het elektronisch patiëntendossier waar uiteraard alle opleidingsniveaus vertegenwoordigd worden.

Subthema 2: Technologie in de zorg

Subthema 3: Psychosociale vaardigheden

In het subthema psychosociale vaardigheden werken medewerkers van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen en de bacheloropleiding Gezinswetenschappen mee aan de ontwikkeling van de volgende opleidingen:

 • Veerkracht
 • Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
 • Volwaardig partnerschap

De projectpagina van de KU Leuven kan je hier bekijken.

schematische weergave ESF-project

Partners

 • Acco
 • Artevelde Hogeschool
 • BBOT-UPBTO Orthopedie
 • Erasmus Hogeschool Brussel
 • EXplorensia
 • Hogeschool PXL
 • IDEA consult
 • KU Leuven
 • RESET
 • RTC Antwerpen
 • Thomas More
 • UCLL
 • VIVO
 • VORM-DC