Werkbaar werk: Focus op draagkracht gezinnen ontbreekt

Langer werken, oké... maar vergeet niet welke impact dit heeft op de draagkracht van gezinnen, stellen Dirk Luyten en Kathleen Emmery in dit artikel op Sociaal.Net.

'Werkbaar werk' is het nieuwe adagio nu we met z'n allen langer moeten/mogen werken... Dirk Luyten en Kathleen Emmery publiceerden op Sociaal.Net een artikel met aanbevelingen voor minister Kris Peeters, die een beleid voor een nieuw loopbaanmodel uitwerkt. Zij stellen vast dat in dit debat de focus op de draagkracht van gezinnen ontbreekt. Hun standpunt: een optimalisering van de verhouding arbeid en gezin heeft niet alleen gezondere en meer gemotiveerde werknemers als gevolg, het kan ook kaderen in armoedebestrijding, gelijkheid tussen man en vrouw, en betere (mantel)zorgrelaties.

Gepubliceerd op Sociaal.net, op 10 november 2015, aan de vooravond van de Vlaamse Vrouwendag.

afbeelding werkende man doet gevaarlijke act in circus